Aktuelni projekti

11 Aprila, 2022

Deklaracija o Ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO

Nastavak projekta Principi za izmjene Ustava BiH gdje je gotovo 63.000 građana BiH iste podržalo putem web aplikacije, obavezalo nas je da istrajemo i nastavimo sa […]
10 Septembra, 2021

Svečane Akademije VKBI

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca osnovano je, tada kao Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, 22. decembra 1992. godine u opkoljenom Sarajevu. Svake godine 22. decembar kao dan osnivanja […]
9 Septembra, 2021

Izrada višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora ak.prof.dr. Dževada Jahića

Enciklopedijski višetomni Rječnik bosanskog jezika, autora prof.dr Dževada Jahića (po procjeni autora biće XVIII tomova), najveći je naučno-istraživački leksikografski i kulturološki poduhvat o bosanskom jeziku u […]
9 Septembra, 2021

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća utemeljen je Protokolom o saradnji i međusobnom razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća koji je parafiran koncem decembra 2017. godine a koji se […]
7 Septembra, 2021

Principi za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine

U daljnjim aktivnostima Principi su pretočeni u Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama BIH na putu u EU i NATO, koju je parafiralo i prihvatilo više […]
Buy now