Aktuelni projekti

11 Aprila, 2022

Deklaracija o Ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO

Nastavak projekta Principi za izmjene Ustava BiH gdje je gotovo 63.000 građana BiH iste podržalo putem web aplikacije, obavezalo nas je da istrajemo i nastavimo sa […]
3 Marta, 2022

Nevladine organizacije, političke stranke, predstavnici akademske zajednice i apelanti pred ESZSLJP parafirali Deklaraciju o ustavnim i drugim reformama BiH na putu prema EU i NATO

Polazeći od međunarodnopravnog subjektiviteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive; Uvažavajući izjave svih političkih […]
20 Oktobra, 2021

VKBI, HNV, SGV i Forum parlamentaraca BIH 1990 održali radno konsultativni susret sa političkim organizacijama, akademskom zajednicom i organizacijama civilnog društva

U velikoj sali općine Centar dana 20.10.2021. godine održan je radno konsultativni susret na kojem su predstavnicima političkih organizacija, akademske zajednice i organizacijama civilnog društva prezentirani […]
10 Septembra, 2021

Svečane Akademije VKBI

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca osnovano je, tada kao Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, 22. decembra 1992. godine u opkoljenom Sarajevu. Svake godine 22. decembar kao dan osnivanja […]
9 Septembra, 2021

Izrada višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora ak.prof.dr. Dževada Jahića

Enciklopedijski višetomni Rječnik bosanskog jezika, autora prof.dr Dževada Jahića (po procjeni autora biće XVIII tomova), najveći je naučno-istraživački leksikografski i kulturološki poduhvat o bosanskom jeziku u […]
9 Septembra, 2021

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća utemeljen je Protokolom o saradnji i međusobnom razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća koji je parafiran koncem decembra 2017. godine a koji se […]
7 Septembra, 2021

Principi za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine

Buy now