Dokumenti

12 Januara, 2023

Plan i program rada VKBI za 2024. godinu

Na osnovu člana 60. Statuta, uz konsultacije sa predsjednikom i generalnim sekretarom Vijeća, Upravni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na 3. sjednici održanoj 29.12.2023. godine, donio […]
12 Oktobra, 2021

Dopune STATUTA VKBI

Na osnovu čl. 8., 18. i 19. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Herecgovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i […]
25 Septembra, 2021

Pravilnik o priznanjima i nagradama VKBI

Na osnovu člana 36. Statuta Udruženja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Udruženja na redovnoj sjednici održanoj 26.10.2017. godine u Sarajevu, donijela je […]
25 Septembra, 2021

PRAVILA o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI

Na osnovu člana 85. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Upravni odbor Vijeća na 18. redovnoj sjednici održanoj 28.03.2019. godine u Sarajevu, donio je P R A […]
25 Septembra, 2021

STATUT VKBI

Na osnovu čl. 8.  i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Herecgovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i čl. […]
28 Februara, 2019

P R A V I L A o savjetima Vijeća

Na osnovu člana 86. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Vijeća na sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donijela je   P R A […]
Buy now