×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

PROMOCIJA OSMOG I DEVETOG TOMA RJEČNIKA BOSANSKOG JEZIKA

 

Osmi i deveti tom enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof. dr. Dževada Jahića promovisani su večeras u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u okviru obilježavanja Dana Sandžaka – 20. novembra.

dan sanđaka.jpg


Domaćin promocije, potpredsjednik Vijeća dr. Fuad Baćićanin je na promociji rekao da je pojavom ovog rječnika započelo vrijeme odnosno epoha naučnog i respektabilnog odnosa prema bosanskom jeziku, koji je i kroz historiju i u savremenom kontekstu bio i ostao jezička činjenica.

„Ovaj Rječnik može biti naša svojevrsna lična karta, ali i test naše nacionalne svijesti, jer je jezik temeljna odrednica nacionalnog identiteta jednog naroda. Bošnjačko nacionalno vijeće je ponosno na činjenicu što je dalo podršku izdavanju i izradi osmog i devetog toma ovog enciklopedijskog djela.“ – istakao je potpredsjednik Baćićanin.

Na promociji su učešće uzeli i Emir Zlatar generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca i prof. dr. Abdulah Mušović. Zlatar je na promociji istakao da je najveću finansijsku podršku izdavanju rječnika pružilo Bošnjačko nacionalno vijeće i da se time BNV izdvaja od svih ostalih institucija u regionu.

„Leksikografski zahvat ove vrste u nauci je u svakom slučaju veliki poduhvat koji podrazumijeva i odgovarajući rezultat. Višetomni rječnik svakog jezika predstavlja najcjelovitiji i najdublji zahvat, prije svega, u historijsko biće jezika i u isto vrijeme u njegovo savremeno postojanje i funkcioniranje.“ – istakao je autor prof. dr. Dževad Jahić.

Višetomni rječnik bosanskog jezika je zamišljen kao rječnik standardnog i književnog te djelimično i narodnog jezika. Bošnjačko nacionalno vijeće je finansijski podržalo izradu devetog i desetog toma ovog rječnika.

 

IZVOR: BOŠNJAČKO NACIONALNO VIJEĆE