Očekujemo i zahtjevamo od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da konačno nakon 20 godina izrade, planira posebnu Budžetsku stavku za izradu višetomnog Rječnika bosanskog jezika jer je jezik temeljni element i vitalni interes bošnjačkog naroda

Buy now