Delegacija EU u Sarajevu podržava zahtjeve organizacija civilnog društva u kontekstu uvođenja novih tehnologija u izbornom procesu u BIH kao i strateških određenja u kontekstu provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura

Buy now