Organizacije civilnog društva okupljene oko Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO susrele se sa predsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemalom Ademovićem

Buy now