Generalni sekretar VKBI Emir Zlatar putem TV N1 javnost upoznao sa odlukama Skupštine VKBI i aktuelnim projektima Vijeća

Buy now