Generalni sekretar VKBI Emir Zlatar i ambasador Diego Arria posjetili Centar za mir i multietničku saradnju u Mostaru

Buy now