Upravni odbor VKBI na 16. posebnoj sjednici usvojio Plan i program rada i Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu

Buy now