Ne treba ponoviti grešku sa prethodnih izbora omogućavanjem SNSD-u izbor četiri delegata u Dom naroda Parlamentarane Skupštine Bosne i Hercegovine iz NS RS

Buy now