Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj treba imati institucionalnu podršku institucija Bosne i Hercegovine, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti iz BiH

Buy now