Visoki predstavnik Christian Schmidt se sastao sa rukovodstvom Vijeća za provedbu Deklaracije o ustavnim i drugim reformama na putu u EU i NATO

Buy now