Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca nakon obavljene tematske rasprave o aktuelnoj društveno političkoj krizi u Bosni i Hercegovini donijela je zaključke i stavove

Buy now