Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu parafirali Memorandum o saradnji čime su stvorene pretpostavke za izradu Studije izvodljivosti Opće enciklopedije Bosne i Hercegovine

Buy now