UPRAVNI ODBOR

 

Aktuelni saziv Upravnog odbora za mandatni period 2017-2020. godine čine:

 

1.            Prof.dr. Enver Imamović, predsjednik

IMG 1799 resizee-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

2.            Prof. dr. Hasnija Tuna-Muratagić, zamjenica predsjednika

Hasnija Muratagic Tuna e1446285261599e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

3.            Prof.dr. Hilmo Neimarlija, član

neimarlijae-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

4.            Akademik Prof.dr. Faris Gavrankapetanović, član

Gavrankapetanovice-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

5.            Prof.dr. Husnija Kamberović, član

IMG 8669 resizee-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

6.            Prof.dr. Elmir Sadiković, član

IMG 8713 resize

 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

7.            Prof.dr. Senadin Lavić, član

IMG 8664 resizee-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

8.            Fadila Memišević, prof, član

IMG 1796 resizee-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

9.            Edhem Bičakčić, član

bicakcice-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Upravni odbor Udruženja bira i razrješava Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja, a sastoji se od 9 (devet) članova.

 

Upravni odbor:

 • Donosi Poslovnik o svome radu,
 • Inicira i priprema sazivanje sjednica Skupštine Udruženja u skladu sa Statutom,
 • Predlaže izmjene i/ili dopune Statuta Udruženja,
 • Donosi i provodi godišnji Program rada i godišnji Finansijski plan Udruženja, uz konsultacije sa predsjednikom Udruženja,
 • podnosi godišnje i periodične izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Skupštini Udruženja,
 • Predlaže trogodišnji Program rada Udruženja,
 • Usko sarađuje sa predsjednikom i generalnim sekretarom Udruženja,
 • Odlučuje o osnivanju odbora, podružnica, predstavništava, savjeta , sekcija, komsija i drugih radnih tijela Udruženja, te podstiče, nadzire i kontrolira njihov rad,
 • Odlučuje o dodjelama priznanja i zahvalnica Udruženja,
 • Poduzima sve neophodne mjere i aktivnosti u cilju realizacije ciljeva i zadataka Udruženja,
 • Imenuje predsjedavajuće radnih tijela Udruženja (savjete, komisije, radne grupe i sl.),
 • Donosi sve neophodne opće i pojedinačne akte neophodne za nesmetan rad i funkcioniranje Udruženja,
 • Zadužuje pojedine članove Upravnog odbora, kao i članove Udruženja, za određene oblasti iz djelokruga rada Udruženja,
 • Stara se o prikupljanju sredstava za rad Udruženja, i upravlja imovinom Udruženja s pažnjom dorbog domaćina,
 • Odlučuje o učešću predstavnika Udruženja na domaćim i međunarodnim skupovima, na koje je pozvano Udruženje,
 • Odlučuje o pristupanju Udruženja međunarodnim asocijacijama i organizacijama, čiji su programski ciljevi isti ili slični onima koje ima Udruženje po ovom Statutu,
 • Odlučuje o svim drugim pitanjima bitnim za rad i funkcioniranje Udruženja, za koje ga ovlasti ili zaduži Skupština Udruženja.