UPRAVNI ODBOR

Aktuelni saziv Upravnog odbora za mandatni period 2017-2020. godine čine:

1.            Prof.dr. Enver Imamović, predsjednik

IMG 1799 resizee-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2.            Prof. dr. Hasnija Tuna-Muratagić, zamjenica predsjednika

Hasnija Muratagic Tuna e1446285261599e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3.            Prof.dr. Hilmo Neimarlija, član

neimarlijae-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

4.            Akademik Prof.dr. Faris Gavrankapetanović, član

Gavrankapetanovice-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

5.            Prof.dr. Husnija Kamberović, član

IMG 8669 resizee-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6.            Prof.dr. Elmir Sadiković, član

IMG 8713 resize

 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

7.            Prof.dr. Senadin Lavić, član

IMG 8664 resizee-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

8.            Fadila Memišević, prof, član

IMG 1796 resizee-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

9.            Edhem Bičakčić, član

bicakcice-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Upravni odbor Udruženja sastoji se od 9 /devet/ članova koje, na mandatni period od tri godine, bira i razrješava Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja, i članova Upravnog odbora po funkciji.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednici regionalnih podružnica Udruženja i predsjednici ili predstavnici krovnih bošnjačkih organizacija/institucija i udruženja/fondacija iz Bosne i Hercegovine.

Skupština Udruženja svojom odlukom utvrđuje bošnjačke organizacije/institucije i udruženja/fondacije iz prethodnog stava, čiji predsjednici, odnosno od njih delegirani predstavnici, uz njihovu pisanu saglasnost, ulaze u sastav Upravnog odbora Udruženja po funkciji.

 

Nadležnosti Upravnog odbora Udruženja su:

 • upravlja imovinom udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, izuzev odlučivanja o kupovini i prodaji nekretnina;
 • predlaže osnivanje pravnih lica čiji je osnivač ili suosnivač Udruženje;
 • donosi Poslovnik o svome radu;
 • inicira sazivanje sjednica Skupštine Udruženja u skladu sa Statutom i predlaže materijale za sjednice;
 • utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i/ili dopune Statuta Udruženja, i prijedloge drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
 • donosi i provodi godišnji program rada i godišnji finansijski plan Udruženja, uz konsultacije sa predsjednikom Udruženja i generalnim sekretarom udruženja;
 • podnosi godišnje i periodične izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Skupštini Udruženja,
 • predlaže i donosi srednjoročne i dugoročne planove i programe rada Udruženja;
 • usko sarađuje sa predsjednikom i generalnim sekretarom Udruženja;
 • odlučuje o osnivanju ureda, podružnica, predstavništava, kao i obrazovanju, formiranju i imenovanju personalnog sastava savjeta, sekcija, komsija i drugih radnih tijela Upravnog odbora, te podstiče, nadzire i kontrolira njihov rad,
 • odlučuje o dodjelama priznanja i zahvalnica Udruženja;
 • poduzima sve neophodne mjere i aktivnosti u cilju realizacije ciljeva i zadataka Udruženja;
 • donosi sve neophodne opće i pojedinačne akte neophodne za nesmetan rad i funkcioniranje Udruženja iz domena svoje nadležnosti;
 • zadužuje pojedine članove Upravnog odbora, kao i članove Udruženja, za određene oblasti iz djelokruga rada Udruženja,
 • stara se o prikupljanju sredstava za rad Udruženja i zakonitom trošenju sredstava;
 • odlučuje o učešću predstavnika Udruženja na domaćim i međunarodnim skupovima, na koje je pozvano Udruženje,
 • odlučuje o pristupanju Udruženja međunarodnim asocijacijama i organizacijama, čiji su programski ciljevi isti ili slični onima koje ima Udruženje po ovom Statutu,
 • Odlučuje o svim drugim pitanjima bitnim za rad i funkcioniranje Udruženja, za koje ga ovlasti ili zaduži Skupština Udruženja.