REGIONALNI ODBORI

 

U periodu 2015/16 godine uspostavljena su dva regionalna odbora Vijeća:

Regionalni odbor VKBI Srednje podrinje
Podružnica VKBI Grada Mostara sa ovlaštenjima Regionalnog odbora VKBI Hercegovine

Regionalni odbor Srednje-podrinje
RO VKBI Srednje podrinje obuhvata teritorije općina Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac, Srebrenica i Zvornik. Sjedište Regionalnog odbora je u Zvorniku.

Predsjednik Izvršnog odbora RO Srednje podrinje je dr. sci. Sejfudin Hodžić.


sejfo
e-mail:

 

Podružnica VKBI Grada Mostara

Sjedište podružnice obuhvata teritoriju Grada Mostara.


Predsjednica Izvršnog odbora Podružnice je prof.dr. Elbisa Ustamujić. Sekretar Podružnice je mr.sci Alden Kajtaz.


bosnjacki intelektualci3 1


Odlukom Upravnog odbora Vijeća, Podružnica VKBI Grada Mostara dobila je ovlaštenja Regionalnog odbora Hercegovine, do uspostave najmanje tri podružnice u okviru općina koje obuhvata Regionalni odbor Hercegovine.

 

Regionalni odbor VKBI Bosanske Krajine

Upravni odbor Vijeća je 06. septembra 2018. godine svojom odlukom formirao Regionalni odbor VKBI Bosanske Krajine sa sjedištem u Bihaću,  i imenovao Izvršni odbor na mandatni period 2018-2021. godine.

Predsjednik Izvršnog odbora RO Bosanske Krajine  je mr.sci. Suad Mahmutović iz Bihaća.

 

ro krajina

 

 

Regionalni odbori i podružnice Vijeća

U Bosni i Hercegovini VKBI, svoje ciljeve i aktivnosti provodiće, i kroz regionalne odbore VKBI:
Regionalni odbor Sarajevo (Sarajevo)
IZ FBIH obuhvata teritorije:
općine Kantona Sarajevo (9 općina) Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća
općina Breza, Vareš, Kreševo, Kiseljak, Visoko i Olovo
Iz RS obuhvata teritorije
a) Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo RS, Pale RS,
Regionalni odbor Gornje Podrinje (Goražde)
IZ FBIH obuhvata teritorije:
a) općina Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Višegrad, Foča RS, Novo Goražde, Čajniče, Kalinovik i Rudo
Regionali odbor Hercegovine (Mostar)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Grad Mostar, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Posušje, Grude, Široki brijeg, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Ravno, Kupres FBIH, Tomislavgrad, Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Mostar-Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Stolac/Berkovići, Ljubinje, Bileća, Trebinje, Kupres RS
Regionalni odbor Srednja Bosna (Zenica)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Doboj jug, Tešanj, Maglaj, Jajce, Dobretići, Žepče, Zavidovići, Donji Vakuf, Travnik, Zenica, Kakanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Usora,
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Šipovo, Jajce-Jezero, Teslić, Doboj, Gračanica-Petrovo
Regionalni odbor Tuzla (Tuzla)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Dio općina Tuzlanskog i Posavskog kantona, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj istok, Gračanica, Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić, Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Derventa, Bosanski brod, Odžak-Vukosavlje, Bosanski Šamac, Orašje-Donji Žabar, Modriča, Gradačac-Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Kalesija-Osmaci
Regionalni odbor Brčko (Brčko)
Obuhvata Brčko Distrikt (FBIH i RS).
Regionalni odbor Bosanske Krajine (Bihać)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bos.Krupa, Bužim, Bos. Pterovac, Sanski Most, Drvar, Ključ
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Kostajnica, Bos.Krupa-Krupa na Uni, Bos.Novi-Novi Grad, Bos.Petrovac-Petrovac, Sanski Most-Oštra Luka, Drvar-istočni Drvar, Ribnik
Regionalni odbor Banja Luka (Banja Luka)
Iz RS obuhvata teritorije općina
Bos.Dubica, Prijedor, Bos.Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Banja Luka, Čelinac, Mrkonjić Grad, Skender Vajuf-Kneževo, Kotor Varoš
Regionalni odbor Srednje Podrinje (Zvornik)
Obuhvata (RS) teritorije općina:
a) Srebrenica, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići

Regionalne odbore i podružnice uspostavlja Upravni odbor Vijeća, u skladu sa relevantnim Pravilnikom o regionalnim odborima i podružnicama VKBI.
Podružnice VKBI formiraju se za općine ili više općina u okviru istog regionalnog odbora (općinska podružnica), te za države u kojima VKBI ima svoje članove (podružnica za državu).
Odluku o formiranju općinskih podružnica, donosi regionalni odbor, uz saglasnost Upravnog odbora ili predsjednika VKBI-a. Izuzetno, općinsku podružnicu formira Upravni odbor VKBI, za regije gdje nisu uspostavljeni regionalni odbori, a gdje se ukaže potreba.
Odluku o formiranju podružnice za države donosi Upravni odbor uz saglasnost predsjednika VKBI, u skladu sa zakonima BIH i zakonima države gdje se formira podružnica.

Regionalnim odborima rukovode izvršni odbori na čelu sa predsjednicima,a podružnicama šefovi podružnica. Podružnice i regionalni odbori imaju autonomiju u svome radu i djelovanju, u okviru Statuta Vijeća.
Koordiniranje rada regionalnih odbora sa organima VKBI obavlja generalni sekretar VKBI.