NADZORNI ODBOR

 

Aktuelni saziv Nadzornog odbora za mandatni period 2017-2020. godine čine:

 

1. Doc.dr. Džemal Najetović, predsjednik

džemal

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

2. Prof.dr. Šekib Sokolović, član

U7DE2D0 015

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

3. Prof.dr. Enra Suljić, član

enra suljic 658x439

e-mail:

 

Nadzorni odbor bira i razrješava Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora.

 

Nadzorni odbor Udruženja sastoji se od predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor prati primjenu odredaba Statuta i ostvarivanje odluka Skupštine i Upravnog odbora, nadzire materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja, te obavlja i druge poslove nadzora i kontrole po svojoj inicijativi ili na traženje predsjednika Udruženja ili Skupštine.