GENERALNI SEKRETAR

 

Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar.

 

2E10207E 107B 4862 A67E DADD78D8DFE7

 

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Generalnog sekretara, na prijedlog Predsjednika Udruženja, bira i razrješava Skupština Udruženja, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora.

Generalni sekretar:

 • Stara se o provođenju odluka i zaključaka svih organa Udruženja, i informira Skupštinu, predsjednika i Upravni odbor o stepenu realizacije odluka,
 • Predstavlja i zastupa Udruženje u skladu sa ovlaštenjima po ovom Statutu,
 • uz konsultacije sa predsjednikom predlaže sazivanje radnih tijela Udruženja,
 • priprema tematske sjednice Udruženja, u saradnji sa Upravnim odborom,
 • prisustvuje i učestvuje u radu sjednica Upravnog odbora,
 • stara se o redovnom održavanju tribine Udruženja,
 • usklađuje i odgovara za odnose Udruženja sa drugim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama,
 • odgovara za odnose sa javnošću,
 • operativno rukovodi Stručnom službom Udruženja,
 • u saradnji s predsjednikom Udruženja i predsjednikom Upravnog odbora brine se o pribavljanju materijalno-finansijskih sredstava za rad Udruženja i za ispravnost njihovog korištenja,
 • obavlja i one poslove i zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština, Predsjednik i/ili Upravni odbor Udruženja,
 • putem Stručnih službi, uz konsultacije sa organima Udruženja, priprema materijale za sjednice organa Udruženja,
 • za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.