SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 11.05.2017.GOD.

 

U prostorijama VKBI 11. maja 2017. godine održana je 2. redovna sjednica Upravnog odbora Vijeća.

 

Na sjednici je Upravni odbor, uz podršku predsjednika Vijeća, jednoglasno donio odluku da VKBi ostaje u statusu osnivača Fondacije Pravda za BiH. Kako je istaknuto, Fondacija treba nastaviti sa svojim aktivnostima i ciljevima koji su definisani Statutom Fondacije.

 

Na sjednici je određena delegacija Vijeća koja će učestvovati u susretima i razgovorima sa bošnjačkim organizacijama u BiH, koju će predvoditi predsjednik VKBI prof. Mulabegović.

 

Upravni odbor podržao je inicjativu predsjednika Upravnog odbora prof. Imamovića da se realizira upostava regionalnog odbora VKBI Tuzla. U narednih 15 dana biće omogućeno svim članovima VKBI da delegiraju članove koji imaju mjesto boravka u općinama koje pokriva RO Tuzla, za Izvršni odbor RO VKBI Tuzla.

 

U okviru rasprava zaključeno je da delegacija Vijeća u narednom periodu posjeti RO VKBI Srednje podrinje.

 


 

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 30.03.2017.GOD.

 

 

Upravni odbor VKBI održao je 1. sjednicu novoizabranog Upravnog odbora, 30. marta 2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Vijeća.

 

Na sjednici je zaključeno da je neophodno inicirati okrugli sto sa najznačanijim organizacijama bošnjačke provenijencije: Preporodom, Merhametom, IZ BIH i Bošnjačkim institutom.

 

Kroz ove razgovore treba definirati osnovne zahtjeve prema aktuelnoj bosanskoj, a posebno bošnjačkoj politici, jer su nažalost sve organizacije bošnjačke provenijencije od strane državnih institucija i aktuelnih političkih establišmenata marginalizirane.

 

Posebno se razgovaralo o potrebi iniciranja važnih projekata kao što „Bošnjačka enciklopedija“ i „Enciklopedija ubijanja Bosne“.

 

Ovim projektima Vijeće će posvetiti posebnu pažnju, ali sasvim je jasno da bez jasne i značajne podrške iz budžeta, odnosno nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih budžeta, ovaj projekat nije moguće realizirati.

 

Također, konstatirano je da se trebaju obaviti susreti sa partnerskim organizacijama SGV i HNV, u cilju realizacije zajedničkih projekata i tribina u ovoj godini.