Upravni odbor VKBI održao 6. sjednicu 11.12.2017. godine

  

Na 6. proširenoj sjednici Upravni odbor dao je saglasnost na tekst Protokola o saradnji između VKBI i Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije/Sandžaka i Bošnjačkog Vijeća u Crnoj Gori, i ovlastio predsjednika Vijeća prof. Mulabegovića da isti parafira. Protokol bi se trebao parafirati u Sarajevu, 23. decembra 2017. godine u prostorijama VKBI.

VP5A5747.JPG 1

U okviru posebne tačke, Upravni odbor je prihvatio tekst Deklaracije, koju Vijeće treba potpisati sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet.

Generalni sekretar podnio je informaciju da je predsjednik VKBI potpisao Protokol o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama: BZK Preporod, HO Merhamet MDD i Bošnjački Institut Adil Zulfikarpašić. Protokol su parafirali predsjednici Vijeća, Merhameta i Preporoda, dok će predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog Instututa Protokol parafirati 20. decembra, kada će Protokol zvanično stupiti na snagu.

Po pitanju održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, konstatirano je da su najznačajniji operativni poslovi obavljeni. Upravni odbor utvrdio je konačan spisak laureata za priznanja Vijeća, koja će se uručiti na Akademiji. Upravni odbor ostao je pri principu da se aktuelnim članovima u organima Vijeća, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti, kao i predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, ne dodjeljuju priznanja ove godine.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja je prezentirana od strane izvršnog sekretara Fondacije i člana Konsultativnog odbora, po pitanju susreta delegacije odbora koju je predvodio predsjednik Vijeća prof. Mulabegović, sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, i dao punu podršku inicijaciji izrade Enciklopedije BiH.

 VP5A5752.JPG 1

Na koncu sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. Enver Imamović delegirao je nekoliko istaknutih pojedinaca za nove članove VKBI, a koji će se pozvati da slijedeću sjednicu Upravnog odbora, radi verifikacije njihovog članstva u Vijeću.

Član Upravnog odbora prof. dr. Faris Gavrankapetanović, u svojstvu predsjednika UO Bošnjačkog Instituta, informirao je Vijeće, da je Bošnjački Institut dodijelio priznanje VKBI-u, koje će se uručiti na svečanosti u Bošnjačkom Institutu, koja će biti upriličena 20. decembra ove godine.U Sarajevu 23.11.2017. godine održana 5. sjednica Upravnog odbora Vijeća

 

U prostorijama VKBI u Sarajevu 23.11.2017. godine održana je peta redovna sjednica Upravnog odbora VKBI.

 

VP5A3202.JPG 1 

 

Na sjednici je Upravni odbor usvojio konačni tekst Protokola o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjačkim institutom-Fondacija Adil Zulfikarpašić, i ovlastio predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića da isti potpiše i parafira.

 

VP5A3207.JPG 1

 

Predsjednik Mulabegović izvjestio je Upravni odbor o posjeti delegacije VKBI Srbiji i Crnoj Gori, u periodu od 9. do 12. novembra 2017. godine, gdje se delegacija Vijeća susrela sa delegacijama Bošnjačkog nacionalnog vijća u Srbiji (Sandžak) u Novom Pazaru, te sa delegacijama Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, u Rožajama i Podgorici. Upravni odbor prihvatio je izvještaj predsjednika i zaključio da se intenzivira saradnja VKBI sa vijećima u Srbiji i Crnoj Gori, potpisivanjem Protokola o saradnji. Zaključeno je da se delegacije vijeća pozovu na svečanu Akademiju povodom 25-o godišnjice od osnivanja VKBI 22. decembra 2017. godine, te da se tom prilikom potpiše Protokol o saradnji vijeća.

 IMG a7165647e1a66d7e69ea582ccce6b15a V

 

Uvažavajući činjenicu da je BZK Preporod, u ime svoje podružnice iz Vareša, pozvao predstavnike VKBI na obilježavanje dana Državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu 25. novembra, Upravni odbor podržao je ovu inicijativu i zadužio predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića i generalnog sekretara da u ime VKBI prisustvuju ovoj svečanosti. Upravni odbor prihvatio je i Nacrt teskta Dekleracije, koja bi se trebala parafirati na Bobovcu 25. novembra 2017. godine, sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet. Inicijativa za donošenje zajedničke izjave, odnosno deklaracije, proistekla je na zajedničkom sastanku pobrojanih organizacija na susretu održanom 6.11.2017. godine.

 

20171125 114904

 

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović informirao je Upravni odbor Vijeća o uspostavi Konsultativnog odbora po pitanju izrade Enciklopedije BIH, koja bi se trebala realizirati u saradnji sa ANU BIH, univerzitetima, fakultetima, naučnim institutima, istaknutim pojedincima iz reda akademske zajednice BiH i naših naučnika iz Svijeta. Inicijativa se provodi putem Fondacije Pravda za BiH. Upravni odbor apsolutno je podržao ovu inicijativu i stavio se na raspolaganje u punom kapacitetu.

 VP5A2130.JPG 2

VP5A2129 resize.JPG 2

 

Upravni odbor na sjednici je na prijedlog, i uz konsultacije sa predsednikom VKBI, donio odluku o laureatima priznanja VKBI (povelje, plakete i zahvalnice) koje će se dodijeliti na svečanoj Akademiji planiranoj 22. decembra 2017. godine.

04.10.2017. godine održana 4. redovna sjednica Upravnog odbora
Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

       Upravni odbor VKBI održao je svoju 4. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana Informacija o održanoj svečanoj Akademiji povodom dana Bošnjaka, koja je održana 28.09.2017. godine u sarajevskoj Vijećnici. VKBI stoji na stanovištu da su razlozi održavanja Akademije ispunili očekivanja organizatora, što je potvrdilo prisustvo delegacija bošnjačkih organizacija organizatora Akademije iz Hrvastke, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Turske, predstavnika IZ BIH, jevrejske zajednice BIH, Katoličke crkve BIH, naših prijateljskih – partnerskih nevladinih organizacija Hrvatskog narodnog Vijeća, Srpskog građanskog Vijeća – PzR, Kruga 99, uglednih članova iz reda akademske zajednice, izaslanika Reis-ul-uleme iz Crne Gore, ambasadora i diplomatskih predstavnika prijateljskih država čije je sjedište u Sarajevu, rukovodstva izvršnih i zakonodavnih vlasti Bosne i Hercegovine, predstavnika vlasti iz oba entiteta, kantona i općina, predstavnika bošnjačkih nacionalnih vijeća iz Srbije/Sandžaka i Crne Gore, uglednih javnih ličnosti, i svakako pokrovitelja manifestacije člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda g. Bakira Izetbegovića.

 

62EB1CE4 8A29 49D4 92C8 94327E88F2FB
Nažalost, svečana Akademija, pa samim tim i organizatori, se pokušala od određenih političkih stranaka, a u proteklih nekoliko dana i od pristrasnih, neprofesionalnih, ciničnih i zlonamjernih novinara, prikazati na potpuno drugačijoj osnovi i uvesti VKBI „na politički teren“. VKBI, kao i MERHAMET i PREPOROD, stoje na stanovištu da je pokriviteljstvo jedne ovakve manifestacije trebalo biti ponuđeno članu Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, jer je to najznačajnija Ustavom BiH propisana pozicija iz reda bošnjačkog naroda. Moramo istaći da smo bili svjesni mogućih političkih konotacija, ali kao odgovorne organizacije bošnjačke provenijencije, nismo htjeli odustati, zbog kontaminiranosti političke scene, da pokroviteljstvo ponudimo članu Predsjedništva, jer ističemo jasnu distinkciju između političkog back-grounda izabranog člana Predsjedništva i Ustavne funkcije člana Predsjedništva. Ko nije u stanju razlučiti ove dvije dimenzije, ili ne želi, njegov je problem i teško može biti promotorom pozitivnih demokratskih inicijativa u BiH.

 

E90A39EA 30AF 4F4D B0A3 ED0EB62747B4

 


U narednom periodu nećemo ulaziti u daljnja javna polemiziranja, jer svesni smo da su mediji u BIH, od mnogo čega zavisni, ali smo očekivali da će oni koji nas pokušavaju diskreditirati, barem biti profesionalni i nespristrasni, u smislu načela da se „svim stranama“ da mogućnost „jednakog pristupa“. Pojedini mediji, odnosno urednici, ne samo da su pokazali neprofesionalnost, već i političku pristrasnost, cinizam.
Ovo nam je jedno veliko iskustvo, koje ćemo iskoristiti da organiziramo okrugli sto o ulozi javnih i privatnih medija u bosansko-hercegovačkom društvu i njihovoj ulozi o kreiranju društvenog ambijenta. Svakako, bilo bi nekorektno ne zahvaliti se velikoj većini medija koji su objektivno izvještavali (i na korektan način dali priliku i drugoj strani da iskaže neslaganje sa našim aktivitetom), prije svega NTV Hayat-u, TV1, N1, portalu Klix, vijesti.ba, Dnevnom avazu, RSG-u, BIR-u kao i nizu drugih lokalnih radio, TV stanica i portala.

  

53D82ACC 5E14 4640 ACF8 80B35E5CE467

VKBI je, možda ne jedina, ali sigurno rijetka organizacija bošnjačke provenijencije koja u svome članstvu ima članove koji pripadaju gotovo svim značajnijim političkim organizacijama sa bh političke scene, i preko 50 univerzitetskih profesora sa višedecenijskim akademskim zvanjima redovnih profesora.

 

Na sjednici Upravnog odbora imenovan je i Organizacioni odbor povodom obilježavanja 25-o godišnjice od osnivanja VKBI, koja će se svečano obilježiti 22. decembra 2017. godine, na čijem se čelu nalazi prof.dr. Husnija Kamberović.

8CC85782 A06F 45A5 9A77 61D56D11765F

Upravni odbor odlučio je prihvatiti poziv i posjetiti bošnjačka nacionalna vijeća u Srbiji/Sandžaku i Crnoj Gori, u novembru ove godine, radi realizacije zajedničkih projekata i aktivnosti u narednom periodu.

 

Upravni odbor podnio je inicijativu za održavanjem redovne sjednice Skupštine VKBI, koju je predsjednik VKBI prihvatio. Skupština VKBI održaće se 26. oktobra 2017. godine, u sjedištu VKBI u Sarajevu, sa početkom u 17,oo sati. Predsjednik će u skladu sa Statutom uputiti poziv na sjednicu Skupštine, članovima VKBI.

 

U okviru administartvno-pravnih ptanja, Upravni odbor donio je Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizacija, kao i Pravila o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI, čime su ispoštovane upute nadležnog državnog ministarstva i usklađivanje predmetnih pitanja sa Statutom VKBI.

 

Na sjednici je razmatrano i pitanje „katalonskog referenduma“. Nažalost, ovo pitanje se već nametnulo i u regionu, posebno izjavama političara iz Srbije i entiteta RS. Stojimo na stanovištu da pitanje „katalonije“ i „entiteta RS“ nema nikakve dodirne tačke, niti u kontekstu historijske, a kamoli pravne dimenzije, posebno iz razloga što je entitet RS nastao agresijom i provedenim genicodom, a rezultati koji se proizvedu genocidom i provođenjem najtežih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ne održivi su, sa stanovišta međunarodnog krivičnog pravu. Stoga, ne treba odgovarati na nebulozne izjave, negatora genocida, bez obzira odakle dolaze.

 

Upravni odbor konstatirao je da se VKBI nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji, iz neobjašnjivog razloga,jer se projekti, uloga i značaj VKBI nije prepoznao od strane državnih i entiteskih institucija.
Potpuno su nam nejasni kriteriji podrške i pomoći koje se odobravaju nevladinim organizacijama od strane državnih i entiteskih ministarstava i institucija, jer u proteklom periodu VKBI nije dobio niti jednu KM iz javnih sredstava sa nivoa BiH i njenih entiteta, a javnosti su poznate udruge i fondacije, koje obilato dobivaju javnu finansijsku potporu.
Upravni odbor smatra da se ova praksa mora promijeniti, i da barem zaslužujemo prijem kod odgovornih lica u institucijama.

 

Na koncu sjednice, Upravni odbor dao je saglasnot da se poduzmu inicijative u cilju otvaranja predstavništva VKBI u Makedoniji, kao i da se ubrza proces uspostave regionalnog odbora VKBI za Tuzlasnku regiju.

 

UPRAVNI ODBOR
Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca


 


 26.oktobra 2017. godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI 

 

Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održala je svoju redovnu sjednicu 26.10.2017. godine u sjedištu Vijeća. Skupštinom je rukovodio predsjedavajući Skupštine prof.dr. Elmir Sadiković.

Skupština je jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čime se važeći Statut uskladio sa odredbama izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te uskladio sa potrebama rada Vijeća u narednom periodu.

 

VP5A0789 resize

 

Skupština je kroz donošenje zaključaka, podržala aktivnosti Upravnog odbora, i od njega formiranog Organizacionog odbora, u cilju realizacije održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice osnivanja VKBI. Svečana Akademija će se održati 22. decembra 2017. godine u hotelu Holiday u Sarajevu. U ovom kontekstu Skupština je donijela i Pravilnik o priznanjima i nagradama VKBI, po kojem će Upravni odbor odlučivati o priznanjima koja će se dodijeliti laureatima na svečanoj Akademiji.

 

Skupština je konstatirala da VKBI nema adekvatnu podršku od strane državnih, entitetskih i kantonalnih institucija, i zaključila je da se dosadašnja praksa i način finansiranja udruženja i fondacija, posebno od strane ministarstava Bosne i Hercegovine i Federacije BIH trebaju mijenjati.

 

VP5A0839 resize

 

VKBI će i dalje tražiti i insistirati na podršci za realizaciju kapitalnih nacionalnih projekata, posebno enciklopedijskih izdanja, završetka započetog Riječnika bosanskog jezika, kao i aktivnosti na predlaganju rješenja koja imaju za cilj integraciju bosansko-hercegovačkog društva, posebno vladavine prava, jednakopravnosti svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, suprotstavljanje etničkoj segregaciji i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je ozbiljno ugrožen. U ovom kontekstu intenziviraće se saradnja sa srodnim i prijateljskim udruženjima, prije svih Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa krovnim kulturnim društvima Preporodom, Napretkom i Prosvjetom.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca odlučno će ostati autonomna nevladina organizacija bošnjačke provenijencije, sa ekvidistancom od političkih organizacija (kako pozicije tako i opozicije), ali sa jasnom zadaćom da kroz kritičke osvrte političkom establišmentu, ponudi konkretna rješenja i ideje za unapređenje izgradnje demokratskih principa, na kojima Bosna i Hercegovina, i kao društvo i kao država, treba da se izgrađuje.

 


 


ODRŽANA TREĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VKBI

 

Upravni odbor Vijeća održao je 3. redovnu sjednicu u prostorijama Vijeća dana 7. septembra 2017. godine.

Na sjednici je Upravni odbor usaglasio Saopćenje za javnost, po pitanju najavljene Deklaracije srpskog naroda, koje će biti upućeno pisanim i elektronskim medijima.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja se odnosi na parafiranje Protokola o saradnji između bošnjačkih organizacija, i izrazio punu podršku da se ove aktivnosti čim prije okončaju. Zaključeno je da se rukovodstvo Vijeća još jednom sastane po ovom pitanju sa predstavnicima IZ BiH.

Upravni odbor razmatrao je i aktivnosti koje se odnose na pripremu svečane Akademije povodom vraćanja imena Bošnjak, Deklaracijom koja je usvojena na drugom danu zasjedanja I Bošnjačkog Sabora održanog 27/28. septembra 2017. godine. Organizatori svečane Akademije su VKBI, BZK Preporod i MDD Merhamet, a visoki pokrovitelj Akademije je član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda g. Bakir Izetbegović. Upravni odbor prihvatio je i scenario Akademije, uz male korekcije i poboljšanja. Ovo je prvi put da se u Bosni i Hercegovini obilježava 28. septembar, kao Dan vraćanja bošnjaštvu, ili kako se obilježava u Srbiji-Sandžaku, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu – Dan Bošnjaka.

U okviru obilježavanja 25. godina od dana uspostavjanja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 22. decembra 1992. godine, uspostavljen je organizacioni odbor za pripremu obilježavanja ovog jubileja.

U oviru administrativnih pitanja, Upravni odbor usvojio je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta VKBI, koje u konačnici donosi Skupština, te je usvojen Izvještaj o finansijskom poslovanju VKBI za period 01.01-30-06.2017. godine.

Nažalost, finansijska situacija u Vijeću je izuzetno loša, jer sredstva koja su obezbjeđena jedva su dostatna za podmirivanje osnovnih režijskih troškova, zakupa, plaća zaposlenika, tako da za projektne aktivnosti gotovo da i nema sredstava.

U narednom periodu inteziviraće se aktivnosti po pitanju uspostavljanju Regionalnog odbora VKBI za Tuzlansku regiju, gdje je nosilac aktivnosti predsjednik Upravnog odbora prof.dr. Enver Imamović.

Nažalost, Upravni odbor nije realizirao posjetu RO VKBI Srednje podrinje, što ostaje obaveza do konca tekuće godine.