vkbi memo

 

U prostorijama VKBI 22.02.2018 godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI

 

U prepunoj sali u sjedištu Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, pod predsjedavanjem prof. dr. Hasnije Tune-Muratagić, sinoć, 22.02.2018. godine, održana je redovna sjednica Skupštine VKBI.

U radnom dijelu Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj o finanijskom poslovanju Vijeća za 2017. godinu. Skupština je izrazila punu podršku Upravnom odboru VKBI u sastavu: prof.dr. Enver Imamović, predsjednik, prof.dr. Hasnija Tuna Muratagić, podpredsjednica, prof.dr. Hilmo Neimarlija, član, prof.dr. Senadin Lavić, član, prof.dr. Faris Gavrankapetanović, član, prof.dr. Husnija Kamberović, član, prof.dr. Elmir Sadiković, član, profesorica Fadila Memišević, član i gosp. Edhem Bičakčić, član, čiji mandat traje do 2020. godine.

VP5A2537.JPG 1 resize

Usljed isteka mandata predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, Skupština se bavila i izborima na ove pozicije. Skupštine je jednoglasno, na mandatni period 2018-2021. godine, reizabrala prof. dr. Nedžada Mulabegovića za predsjednika i gospodina Emira Zlatara za generalnog sekretara Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

U tematskom dijelu, Skupština je razmatrala nekoliko dokumenata i inicijativa, te zauzela odgovarajuće stavove i zaključke.

Skupština je izrazila nezadovoljstvo podrškom radu Vijeća od strane instiucija BiH i entitea FBIH, kao i nižih nivoa vlasti. U narednom periodu, članovi Vijeća angažiraće se, u skladu sa svojim mogućnostima, da se ovaj problem pokuša prevazići.

VP5A2539.JPG 1_resize.jpg

Skupština je dala punu i jednoglasnu podršku rukovodstvu Vijeća da se nastavi saradnja, na bazi potpisanih Protokola o saradnji, sa bošnjačkim nacionalnim vijećima iz Srbije/Sandžaka, Crne Gore kao i R Hrvatske, i saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama iz Bosne i Hercegovine: Preporodom, Merhametom i Bošnjačkim Institutom, sa prijedlogom da se inicira i uspostavi institucionalna saradnja bošnjačkih organizacija i bošnjačkih nacionalnih vijeća, a sve u cilju zajedničkih aktivnosti i rada na bitnim pitanjima bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Skupština je jednoglasno podržala promociju vrijednosti za kakvu državu i društvo se zalažemo, izraženu kroz Deklaraciju, koje je VKBI parafirao sa SGV, HNV, La Benevolencijom, Krugom 99, Preporodom, Merhametom, Društvom za ugrožene narode, Vijećem nacionalnih manjina FBIH, uz prijedlog da se sa potpisnicima Deklaracije radi na ponudi konkretnih projekata, kao i da se Deklaracija čim prije prezentira domaćim i međunarodnim relevantnim subjektima.

Skupština je konstatirala da, nažalost, kod najznačajnijih stranaka/partija pro-bosanske i bošnjačke orjentacije ne postoje strateške politike, kao izraz minimuma zajedničkog državotvornog političkog sadržaja koji je neophodan da se suprotstavi retrogradnim nacional-šovinističkim politikama koje žele održati etno-teritorijalnu podjelu Bosne i Herccegovine. U tom smislu Skupština je zadužila rukovodstvo Vijeća da u narednom periodu posjeti rukovodstva političkih organizacija koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine. Rukovodstvo Vijeća, na čelu sa predsjednikom Mulabegovićem prezentiraće strateške projekte VKBI, i zahtjevati da se institucije BiH okrenu pozitivnim procesima, projektima, i vladavini prava, jer politički (dominantno ineteresni) razdor, prije svega između bošnjačkih/bosanskih političkih organizacija i subjeata, Bosnu i Hercegovinu, u njenoj ukupnosti, ne vodi nikakvom napretku.

VP5A2548.JPG 1 resize

Postojeći koncept vladanja je neodrživ i vodiće još težem društveno-političkom i ekonomskom ambijentu. Stoga, nužna je suštinska promjena u pristupu upravljanja državom i njenim resursima, za šta je prvenstveno neophodna „unutrašnja“ promjena u svjesti najzačajnijih organa političkih subjekata.

Skupština je izrazila podršku okončanju projekta izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika, i dala je punu podršku inicjativi izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, kao najznačajnijeg nacionalnog projekta BiH.

Skupština je podržala inicijativu prof.dr. Omera Ibrahimagića, po pitanju izrade odgovarajućeg izdanja BOSANSKE POVELJE SLOBODE, te zadužila Upravni odbor Vijeća da formira posebno stručno radno tijelo u cilju realizacije ovog projekta.

 

 

Upravni odbor VKBI održao sedmu proširenu sjednicu 08.02.2018. godine

Na 7. proširenoj sjednici Upravni odbora, kojoj su pored predsjednika i generalnog sekretara Vijeća, prisustvovali i predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti Vijeća, kao i predsjednica Podružnice VKBI Grada Mostara, razmatrana je Informacija o aktivnostima Vijeća za prethodna dva mjeseca, kao i Informacija o finansijskoj podršci Vijeća u 2018. godini iz budžeta svih nivoa vlasti. Upravni odbor konstatirao je da je ponovno izostala podrška Vijeću, od strane Minstarstva civilnih poslova i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, iako se Vijeće uredno prijavilo na javni konkurs u avgustu 2017. godine, koje je objavilo Ministarstvo. Nažalost, bez ikakvog obrazloženja i odgovora, Vijeće Ministara nije odobrilo podršku aktivnostima Vijeća.

VP5A1339.JPG 1 resize

Konstatirano je da od Federacije BIH, Kantona Sarajevo, kao i općina iz sastava Kantona Sarajevo, nije došao nikakav odgovor. Izuzetak je općina Novo Sarajevo, koja je odbila zahtjev VKBI-a. Negativan odgovor stigao je i od BH Telekoma d.d.

Grad Sarajevo planirao je grant u iznosu od 10.000 KM u 2018. godini za rad i aktivnosti Vijeća.

Upravni odbor jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu VKBI za 2017. godinu, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju VKBI za 2017. godinu. Ovi izvještaji razmatraće se na Skupštini Vijeća.

Upravni odbor inicirao je predsjedniku Vijeća da sazove redovnu sjednicu Skupštine Vijeća za 22. februar 2018. godine, što je predsjednik prihvatio, te se u narednim danima očekuje sazivanje redovne sjednice Skupštine Vijeća od predsjednika Mulabegovića.

VP5A1341.JPG 1 resize

Upravni odbor dao je punu podršku aktivnostima predsjednika i generalnog sekretara VKBI, u kontekstu implementacije i aktivnosti koje proizilaze iz Protokola o saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji/Sandžaku i Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori, kao i inicijativi da se u saradnju uključi koordinacija bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske.

Upravni odbor iskazao je podršku Deklaraciji koju je Vijeće potisalo sa još osam organizacija, a koja se odnosi na proklamaciju za kakvu državu i društvo će se VKBI zalagati i demokratski boriti u narednom periodu.

Upravni odbor donio je odluku o prijemu u članstvo novih članova VKBI: prof.dr. Adnana Busuladžića, prof.dr. Selmedina Mesihovića, doc.dr. Lejle Kazazić, doc.dr. Harisa Derviševića i prim dr. Adnana Bajraktarevića, koji su od danas punopravni članovi VKBI.

Upravni odbor izrazio je zabrinutost političkom situacijom u BiH, posebno sa aspekta da očigledno ne postoji strateška politika čak ni unutar pro-bosanskih političkih organizacija, te da „mandatna politika“, koja se manifestira „golom“ borbom za vlašću nad javnim resursima, preuzela primat na političkoj sceni, što je pogubno i neodrživo ukoliko se želi ići putem euro-atlanskih integracija. U ovom kontekstu delegacija VKBI će tražiti susrete sa rukovodstvima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, uz poziv da se delegaciji Vijeća priključe predsjednici krovnih bošnjačkih organizacija sa kojima VKBI ima potpisan Protkol o saradnji.


U Sarajevu 23.11.2017. godine održana 5. sjednica Upravnog odbora Vijeća

 

U prostorijama VKBI u Sarajevu 23.11.2017. godine održana je peta redovna sjednica Upravnog odbora VKBI.

 

VP5A3202.JPG 1 

 

Na sjednici je Upravni odbor usvojio konačni tekst Protokola o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjačkim institutom-Fondacija Adil Zulfikarpašić, i ovlastio predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića da isti potpiše i parafira.

 

VP5A3207.JPG 1

 

Predsjednik Mulabegović izvjestio je Upravni odbor o posjeti delegacije VKBI Srbiji i Crnoj Gori, u periodu od 9. do 12. novembra 2017. godine, gdje se delegacija Vijeća susrela sa delegacijama Bošnjačkog nacionalnog vijća u Srbiji (Sandžak) u Novom Pazaru, te sa delegacijama Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, u Rožajama i Podgorici. Upravni odbor prihvatio je izvještaj predsjednika i zaključio da se intenzivira saradnja VKBI sa vijećima u Srbiji i Crnoj Gori, potpisivanjem Protokola o saradnji. Zaključeno je da se delegacije vijeća pozovu na svečanu Akademiju povodom 25-o godišnjice od osnivanja VKBI 22. decembra 2017. godine, te da se tom prilikom potpiše Protokol o saradnji vijeća.

 IMG a7165647e1a66d7e69ea582ccce6b15a V

 

Uvažavajući činjenicu da je BZK Preporod, u ime svoje podružnice iz Vareša, pozvao predstavnike VKBI na obilježavanje dana Državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu 25. novembra, Upravni odbor podržao je ovu inicijativu i zadužio predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića i generalnog sekretara da u ime VKBI prisustvuju ovoj svečanosti. Upravni odbor prihvatio je i Nacrt teskta Dekleracije, koja bi se trebala parafirati na Bobovcu 25. novembra 2017. godine, sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet. Inicijativa za donošenje zajedničke izjave, odnosno deklaracije, proistekla je na zajedničkom sastanku pobrojanih organizacija na susretu održanom 6.11.2017. godine.

 

20171125 114904

 

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović informirao je Upravni odbor Vijeća o uspostavi Konsultativnog odbora po pitanju izrade Enciklopedije BIH, koja bi se trebala realizirati u saradnji sa ANU BIH, univerzitetima, fakultetima, naučnim institutima, istaknutim pojedincima iz reda akademske zajednice BiH i naših naučnika iz Svijeta. Inicijativa se provodi putem Fondacije Pravda za BiH. Upravni odbor apsolutno je podržao ovu inicijativu i stavio se na raspolaganje u punom kapacitetu.

 VP5A2130.JPG 2

VP5A2129 resize.JPG 2

 

Upravni odbor na sjednici je na prijedlog, i uz konsultacije sa predsednikom VKBI, donio odluku o laureatima priznanja VKBI (povelje, plakete i zahvalnice) koje će se dodijeliti na svečanoj Akademiji planiranoj 22. decembra 2017. godine. 

Upravni odbor VKBI održao 6. sjednicu 11.12.2017. godine

  

Na 6. proširenoj sjednici Upravni odbor dao je saglasnost na tekst Protokola o saradnji između VKBI i Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije/Sandžaka i Bošnjačkog Vijeća u Crnoj Gori, i ovlastio predsjednika Vijeća prof. Mulabegovića da isti parafira. Protokol bi se trebao parafirati u Sarajevu, 23. decembra 2017. godine u prostorijama VKBI.

VP5A5747.JPG 1

U okviru posebne tačke, Upravni odbor je prihvatio tekst Deklaracije, koju Vijeće treba potpisati sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet.

Generalni sekretar podnio je informaciju da je predsjednik VKBI potpisao Protokol o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama: BZK Preporod, HO Merhamet MDD i Bošnjački Institut Adil Zulfikarpašić. Protokol su parafirali predsjednici Vijeća, Merhameta i Preporoda, dok će predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog Instututa Protokol parafirati 20. decembra, kada će Protokol zvanično stupiti na snagu.

Po pitanju održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, konstatirano je da su najznačajniji operativni poslovi obavljeni. Upravni odbor utvrdio je konačan spisak laureata za priznanja Vijeća, koja će se uručiti na Akademiji. Upravni odbor ostao je pri principu da se aktuelnim članovima u organima Vijeća, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti, kao i predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, ne dodjeljuju priznanja ove godine.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja je prezentirana od strane izvršnog sekretara Fondacije i člana Konsultativnog odbora, po pitanju susreta delegacije odbora koju je predvodio predsjednik Vijeća prof. Mulabegović, sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, i dao punu podršku inicijaciji izrade Enciklopedije BiH.

 VP5A5752.JPG 1

Na koncu sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. Enver Imamović delegirao je nekoliko istaknutih pojedinaca za nove članove VKBI, a koji će se pozvati da slijedeću sjednicu Upravnog odbora, radi verifikacije njihovog članstva u Vijeću.

Član Upravnog odbora prof. dr. Faris Gavrankapetanović, u svojstvu predsjednika UO Bošnjačkog Instituta, informirao je Vijeće, da je Bošnjački Institut dodijelio priznanje VKBI-u, koje će se uručiti na svečanosti u Bošnjačkom Institutu, koja će biti upriličena 20. decembra ove godine. 26.oktobra 2017. godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI 

 

Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održala je svoju redovnu sjednicu 26.10.2017. godine u sjedištu Vijeća. Skupštinom je rukovodio predsjedavajući Skupštine prof.dr. Elmir Sadiković.

Skupština je jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čime se važeći Statut uskladio sa odredbama izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te uskladio sa potrebama rada Vijeća u narednom periodu.

 

VP5A0789 resize

 

Skupština je kroz donošenje zaključaka, podržala aktivnosti Upravnog odbora, i od njega formiranog Organizacionog odbora, u cilju realizacije održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice osnivanja VKBI. Svečana Akademija će se održati 22. decembra 2017. godine u hotelu Holiday u Sarajevu. U ovom kontekstu Skupština je donijela i Pravilnik o priznanjima i nagradama VKBI, po kojem će Upravni odbor odlučivati o priznanjima koja će se dodijeliti laureatima na svečanoj Akademiji.

 

Skupština je konstatirala da VKBI nema adekvatnu podršku od strane državnih, entitetskih i kantonalnih institucija, i zaključila je da se dosadašnja praksa i način finansiranja udruženja i fondacija, posebno od strane ministarstava Bosne i Hercegovine i Federacije BIH trebaju mijenjati.

 

VP5A0839 resize

 

VKBI će i dalje tražiti i insistirati na podršci za realizaciju kapitalnih nacionalnih projekata, posebno enciklopedijskih izdanja, završetka započetog Riječnika bosanskog jezika, kao i aktivnosti na predlaganju rješenja koja imaju za cilj integraciju bosansko-hercegovačkog društva, posebno vladavine prava, jednakopravnosti svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, suprotstavljanje etničkoj segregaciji i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je ozbiljno ugrožen. U ovom kontekstu intenziviraće se saradnja sa srodnim i prijateljskim udruženjima, prije svih Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa krovnim kulturnim društvima Preporodom, Napretkom i Prosvjetom.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca odlučno će ostati autonomna nevladina organizacija bošnjačke provenijencije, sa ekvidistancom od političkih organizacija (kako pozicije tako i opozicije), ali sa jasnom zadaćom da kroz kritičke osvrte političkom establišmentu, ponudi konkretna rješenja i ideje za unapređenje izgradnje demokratskih principa, na kojima Bosna i Hercegovina, i kao društvo i kao država, treba da se izgrađuje.