vkbi memo

Sarajevo, 05.03.2018. godine

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva Vas na

Javnu tribinu

„Da li je suspendovana vladavina prava u Bosni i Hercegovini?“

 

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu u srijedu 07. marta 2018. godine, sa početkom u 15,oo sati, održaće se javna tribina pod nazivom „„Da li je suspendovana vladavina prava u Bosni i Hercegovini?“.

Uvodničar tribine je profesorica Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, dok će tribinu moderirati generalni sekretar VKBI gosp. Emir Zlatar.

Na tribini će se prezentirati presude Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura, kao i desetine presuda Ustavnog i Suda Bosne i Herccegovine, koje nažalost nisu inplementirane.

Pomenute presude, koje nisu inplementirane, dovode cjelokupni pravni, politički i društveni sistem Bosne i Hercegovine u dilemu, da li je vladavina prava u Bosni i Hercegovini suspendirana?

Na javnoj tribini profesorica Sadiković ponudiće odgovore, kako i na koji način, po kojem prioritetu, rješavati implementaciju presuda, s ciljem da se vrati povjerenje u postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

Vladavina prava u jednoj državi je temeljni osnov, preduslov, za unapređenje i poboljšanje svih  demokratskih procesa i pozitivnih intencija u drugim društvenim oblastima.

Bez vladavine prava, kompletno društvo i država idu putem destabilizacije i potpune neizvjesnosti, sa nesagledivim posljedicama.

Pozivamo vas da svojim prisusutvom učestvujete na javnoj tribini, na kojoj će se, nakon izlaganja profesorice Sadiković, otvoriti mogućnost diskutiranja, te na koncu donijeti odgovarajući zaključci sa kojima će se upoznati bosansko-hercegovačka javnost.

 

Ured za odnose sa javnošću


vkbi memo

Na osnovu člana 32. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, u skladu sa Inicijativom o sazivanju sjednice Skupštine VKBI donesene od strane Upravnog odbora na 7. redovnoj sjednici održanoj 08.02.2018. godine, sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

za četvrtak 22.02.2017 godine, sa početkom u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama VKBI-a u Sarajevu u ul. Vladimira V. Perića 13.

Za sjednicu se predlaže Dnevni red:

Izbor Radnog predsjedništva Skupštine i to:
Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Radnog predsjedništva Skupštine,
Dva ovjerivača zapisnika sa sjednice Skupštine,
Zapisničara na sjednici.
Razmatranje Izvještaja o radu VKBI za 2017. godinu;
Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju VKBI za 2017. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora Vijeća, kao i bilans stanja i bilans uspjeha VKBI za 2017. godinu;
Informacija o podršci VKBi od strane svih nivoa vlasti, kroz budžete i dotacije, sa posebnim osvrtom na 2018. godinu;
Biranje predsjednika VKBI na mandatni period 2018-2021. godina;
Biranje generalnog sekretara VKBI na mandatni period 2018-2021. godine;
Razno.

Zadužuju se zaposlenici Stručnih službi VKBI da obavijeste i dostave ovaj Poziv, sa materijalima za sjednicu Skupštine, svim članovima Skupštine VKBI koji su registrirani u evidenciji članova, na dan sazivanja sjednice, a najkasnije do 12. februara 2018. godine. Poziv i materijali će se članovima Skupštine Vijeća dostaviti putem e-maila, sa mogućnošću da Poziv i materijale u pisanom obliku članovi Skupštine mogu lično preuzeti u prostorijama Vijeća. Pored navedenog zaposlenici Stručnih službi članove će obavjestiti o sjednici Skupštine i telefonskim putem.

Pozivaju se članovi Skupštine da dostave prijedloge kandidata za predsjednika VKBI (u skladu sa članom 39. Statuta), najkasnije do 20. februara 2018. godine do 15,oo sati, u Stručne službe VKBI.

Članovi mogu predložiti dopune Dnevnog reda najkasnije do 20.02.2018. godine do 15,oo sati, isključivo u pisanoj formi ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., na pažnju generalnog sekretara VKBI, o kojima će se izjašnjavati Skupština na samoj sjednici.

 

Broj: 01-34/18
Sarajevo, 09.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
VIJEĆA KONGRESA
BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

prof. dr. Nedžad Mulabegović, s.r.


 

 

vkbi 

 

22. decembra 2017. godine u Sarajevu će se održati svečana Akademija
povodom 25 godina od osnivanja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 U petak 22. decembra 2017. godine održaće se svečana Akademija Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, povodom 25 godina od osnivanja Vijeća. Svečana Akademija održaće se u hotelu Holiday u Sarajevu.

 Ratne 1992. godine, u opkoljenom Sarajevu u hotelu Holiday Inn, u razorenoj međunarodno priznatoj Republici Bosni i Hercegovini, 22. decembra, održana je osnivačka Skupština Vijeća Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, kojoj je prisustvovalo više od 800 delegata i zvanica, politički i vojni vrh Republike Bosne i Hercegovine, intelektualci, javni, društveni, kulturni i privredni djelatnici iz čitave Bosne i Hercegovine. Putem Vijeća inicirana su i održana dva bošnjačka Sabora, ratne 1993. i 1994. godine, koji su već označeni kao historijski, zbog odluka koje su na njima donesene.

Osnivačkom Skupštinom Vijeća 1992. godine predsjedavao je prof.dr. Enes Pelidija, koji će se obratiti na svečanoj Akademiji 22. decembra 2017. godine, u istom hotelu, danas hotelu Holiday.
Na osnivačkoj Skupštini za prvog predsjednika Vijeća izabran je znameniti Alija Isaković, rahmet njegovoj plemenitoj duši.

Svečanoj Akademiji prisustvovaće brojne zvanice, aktuelni politički vrh Bosne i Hercegovine, predstavnici vjerskih zajednica, diplomatskih predstavništava u BiH, predstavnici prijateljskih organizacija Vijeća, predstavnici krovnih bošnjačkih organizacija BZK Preporod, Bošnjačkog Instituta Fondacija Adil Zulfikarpašić i MDD Merhamet, delegacije bošnjačkih nacionalnih vijće iz Srbije /Sandžaka/ i Crne Gore, predstavnici akademske zajednice Bosne i Hercegovine, predstavnici medijskih kuća, ličnosti iz javnog i kulturnog života, i svakako članovi i članice Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Na svečanoj Akademiji dodijeliće se priznanja Vijeća: Zahvalnice, Plakete i Povelje, čije je laureate odredio Upravni odbor Vijeća, na prijedlog i uz konsultacije sa predsjednikom Vijeća.

Izlaganja na svečanoj Akademiji imaće predsjedavajući osnivačke Skupštine Vijeća iz 1992. godine prof.dr. Enes Pelidija, i aktuelni predsjednik Vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović.

Akademiju će, svojim doprinosom, uveličati Nedžad Neno Murić sa pratećim vokalima, i bosansko-hercegovački glumac, sa holivudskom karijerom Adnan Hasković, prijatelji Vijeća.

Tehnički suport Akademiji pružiće Avdo Huseinović sa svojim timom.

Svečanom Akademijom započinje obilježavanje 25-o godišnjice Vijeća, koje će se nastaviti programskim aktivnostima tokom cijele 2018. godine.

 

vkbi

 


Usaglašen tekst Deklaracije nevladinih organizija

 

673EAA0B 0D13 4705 989C 8A8BF1422B90
Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće BiH, Srpsko građansko vijeće-PzR u BiH, ANI Krug 99, HKD Napredak, MDD Merhamet, La Benevolencija, BZK Preporod, Društvo za ugrožene narode- Sekcija u BiH i Vijeće nacionalnim manjina FBIH, nakon usvanja Nacrta teksta Deklaracije, koja je usvojena 25. novembra 2017. godine na kraljevskom gradu Bobovcu, danas su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine – Sarajevu, u prostorijama VKBI, usvojili konačan tekst Deklaracije.

AF3D1FF5 EE23 4953 94DB B07836B30E47
Deklaracija je izraz opredjeljenja naših organizacija kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo, te za kakvu ćemo se Državu zalagati i demokratski boriti u narednom periodu.

70EF05DD 6D4B 40B1 8D04 9EA2F0048131
Na današnjem susretu odlučeno je da će se Deklaracija javno potpisati 1. februara 2018. godine u 12,oo sati, o čemu će javnost i mediji biti blagovremeno obavješteni.

5941522D 2B6A 407C 8E16 F52CF41B0836
Deklaracija je prvi, veoma značajan korak, u budućem zajedničkom radu i nastupu naših organizacija, jer želimo biti aktivnim sudionicima izgradnje demokratskog društva i države Bosne i Hercegovine, ali i primjer aktuelnoj društveno političkoj zbilji, da se može i treba zajedno graditi bolje i naprednije bosansko-hercegovačko društvo.

2C1F601C 1201 4C84 985F 6A02C42CBFEC
Sarajevo, 24.01.2018. godine