Položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj - JAVNA TRIBINA -

V K B I - Dvije decenije postojanja (1992.-2012.)

Tribina VKBI - Položaj Bošnjaka u državama regiona

Tribina VKBI - prof.dr. Smail Čekić

Tribina VKBI - Dan prijema BiH u UN

Akademik prof.dr.FERID MUHIĆ - Bošnjaci od negativnog stereotipa do moralne paradigme

GOVOR ALIJA ISAKOVIĆ - NAŠA PODSJEĆANJA I POUKE

GOVOR ALIJA IZETBEGOVIĆ PRIJEDLOG ŽENEVSKOG SPORAZUMA

Dan Bošnjaka 2017.g.