vkbi  cg rs.PNG

Sarajevo, 26.09.2019. godine

Saopćenje za javnost

 

Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne I Hercegovine Željka Komšića u Ujedinjenim nacijama izraz je težnji svih naroda i građana kojima je Bosna i Hercegovina u srcu

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine i Srpsko građansko vijeće, pozdravljaju obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne I Hercegovine Željka Komšića na Generalnoj Skupštini UN u New Yorku, posebno u segmentu iskazanih uvjerenja “da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO savezu“, kao i na potrebi „onih reformi u kojima se zahtijeva izbacivanje i poništavanje postojeće sistemske diskriminacije građana BiH“.

Kao nacionalna vijeća koja djeluju i rade u Bosni i Hercegovini, smatramo da se u fokus ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini mora staviti čovjek – svaki građanin BiH na cijelom teritoriju BiH, te da je postojeći etno nacionalni koncept koji se primjenju u BiH u direktnoj suprotnosti sa postojećim demokratskim i pravnim stečevinama EU, što je i dokazano nizom pravosnažnih presuda Evropskog Suda za ljudska prava.

Oštro osuđujemo nacionalističke izjave vladinih i parlamentarnih zvaničnika iz Srbije i Hrvatske, kao i  primitivnu retoriku člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, spram govora predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.

Pozivamo zvanični Beograd i zvanični Zagreb, odnosno njihove aktuelne vladajuće političke elite, da se prestanu miješati u unutrašnje odnose u BiH, da prekinu skrnaviti međunarodno pravni subjektivitet i suverenitet Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina naša Domovina a naše različitosti su bogatstvo koje, izgleda, vladajuće elite iz susjedstva ne razumiju. I teško će shvatiti i razumjeti, dok istinski ne prihvate i ne shvate da su svi građani Srbije ravnopravni u Srbiji /a ne samo Srbi/ i svi građani Hrvatske ravnopravni u Hrvatskoj /a ne samo Hrvati/.