Sarajevo, 11.09.2019. godine

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gosp. Šefik Džaferović postigli su visok stepen saglasnosti o bitnim pitanjima temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka

 

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjačkog naroda gosp. Šefik Džaferović sa članovima svog kabineta, primio je delegaciju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u sastavu prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća, prof.dr. Enver Imamović, predsjednik Upravnog odbora Vijeća, mr.sci. Emir Zlatar, generalni sekretar, prof.dr. Hilmo Neimarlija, član Upravnog odbora, prof.dr. Dževad Jahić, predsjedavajući Savjeta Vijeća za bosanski jezik i književnost i prof. Mevlidu Serdarević, predsjednicu Savjeta Vijeća za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

slika1 predsjednistvo.jpg

Član Predsjedništva gosp. Džaferović informirao je delegaciju VKBI o aktuelnoj političkoj situaciji, sa posebnim akcentom na proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, i konteksta euro-atlanskih integracija i vladavine prava, koje su strateški interes naše domovine i svih građana, a koje u suštinskim strateškim opredjeljenjima trasiraju dugoročnu poziciju i položaj Bosne i Hercegovine u ovom stoljeću.

slika2 predsjednistvo.jpg

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović iskazao je punu podršku odlukama koje imaju za cilj prijem Bosne i Hercegivine u EU i NATO, što su i opredjeljenja koja su iskazana stavovima Skupštine VKBI.

Predsjednik Vijeća informirao je gosp. Džaferovića o bitnim aktivnostima i projektima Vijeća, sa posebnim akcentom na izradu enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća koje je uspostavljeno od strane VKBI, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Koordinaciji županijskih vijeća u R Hrvatskoj i prijemu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije koje će se obaviti na sjednici Ureda koja je planirana u Skoplju koncem mjeseca septembra ove godine. Prof. Mulabegović informirao je gosp. Džaferovića o aktivnostima koje VKBI, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjački Institut poduzimaju sa podpredsjednikom RS g. Ramizom Salkićem, a koje se odnose na razmatranje statusa i položaja Bošnjaka u RS. Prof. Mulabegović apostrofirao je potrebu za sinergijskim djelovanjem funkcionera na svim nivoima vlasti u BiH, iz reda Bošnjačkog naroda, sa VKBI-om i BZK Preporod, posebno oko kapitalnih projekata kao što su izrada enciklopedijskog Rječnika Bosanskog jezika i Edicije bošnjačke književnosti u 100 knjiga, koji definiraju i zaokružuju temeljne elemente nacionalnog identiteta Bošnjaka u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Prof. Mulabegović istakao je da ova pitanja trebaju biti tačke okupljanja svih bosanskih i bošnjačkih političkih i društvenih snaga, te da rješavanje institucionalnog pitanja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka niti u jednom segmentu ne mogu i ne smiju biti konfrontirani sa onim što jeste društvena raznolikost i uloga države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Delegacija Vijeća nastaviće sa susretima sa svim značajnim političkim strankama bošnjačke i bosanske provenijencije, kako bi definirali najmanji zajednički sadržilac o bitnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine, kao i pozicije i statusnih pitanja Bošnjaka u BiH  ali i u domovinskim zemljama.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gosp. Džaferović istakao je podršku platformi i projektima koje je delegacija VKBI prezentirala, i napomenuo da u ličnom kapacitetu člana Predsjedništva BiH i njegov Kabinet, stoje na raspolaganju u cilju podrške i realizacije prezentiranih projekata i aktivnosti.

Gosp. Džaferović prihvatio je poziv Vijeća, kao nosioca promocije VIII i IX toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, da prisusutvuje promociji i iskaže svoju podršku.

Zajednički je zaključeno da su ovakvi susreti neophodni, te da će biti češći i redovniji u narednom periodu.