Podpredsjednik entiteta Republika Srpska mr.sci. Ramiz Salkić

posjetio  Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

Nakon uspješno održane javne tribine „Položaj Bošnjaka u Republici Srspkoj“, koja je u organizaciji Vijeća održana 5. aprila u Sarajevu, a čiji je uvodničar bio gospodin Ramiz Salkić, podpredsjednik RS-a posjetio je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Susretu je, pored članova Vijeća, prisustvovao i predsjednik BZK Preporod prof.dr. Sanjin Kodrić.

slika 2

 

Tokom susreta diskutiralo se o konceptualnim pitanjima, a koja se odnose na položaj Bošnjaka u ovom entitetu.

Zajednički je konstatirano da je zbog objektivnih, ali i niza subjektivnih okolnosti, koje su dovele do negativnih tendencija spram položaja, diskriminacije i sistemskog obespravljivanja Bošnjaka u RS-u, neophodan strateški pristup svih bosanskih i bošnjačkih političkih struktura, organizacija civilnog društva bošnjačke provenijencije /Preporod, Merhamet, VKBI i dr./, Islamske zajednice, akademske zajednice, privrednika, umjetnika i drugih subjekata koji učestvuju u kreiranju društvene zbilje, kako bi se negativne tendencije zaustavile, i otpočela priprema kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih projekata u RS-u, koji bi prije svega vratili dostojanstvo i temeljna ljudska prava bošnjačkom stanovništvu koje se, nakon protjerivanja i genocida, vratilo na svoja imanja i u svoje domove diljem RS-a.

 

U narednom periodu radiće se na usaglašavanju modela i metoda, koji će omogućiti zajedničko i sinhronizirano djelovanje predstavnika Bošnjaka u organima i institucijama Republike Srspke sa predstavnicima krovnih bošnjačkih organizacija, vjerskih zajednica i predstavnika akademske zajednice.

slika 3 vkbi

Dosadašnje partikularne politike, političkih stranaka sa sjedištem u Sarajevu, očigledno nisu dale potrebne i željene rezultate jer diskriminirajući status i podređen položaj bošnjačkog stanovništva u Republici Srpskoj to svakodnevno potrđuje. Podrška općina/gradova, kantona, institucija i ministarstava Federacije BiH, kao i države BiH je apsolutno nedovoljna, neorganizirana i površna. Neophodno je izgraditi jasnu zajedničku političku strategiju u Sarajevu, bez obzira na ideološke različitosti političkih stranaka, jer se radi o dijelu teritorije države Bosne i Hercegovine, gdje se jednom narodu osporavaju čak i ljudska prava zagarantovana Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i RS-a.

 

Posebno je istaknuta neophodnost internacionalizacije položaja i statusa Bošnjaka u RS-u, odnosno jasno definiran nastavak projekta „čišćenja teritorije Republike Srpske“ od ne- srpskog stanovništva u mirnodopskim uvjetima.

 

Sarajevo, 25.04.2019. godine