Prof. dr. Galib Šljivo poklonio je biblioteci Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

autorsku ediciju u 12 knjiga „Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878“

Član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualac prof.dr. Galib Šljivo posjetio je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i tom prilikom poklonio je za potrebe biblioteke Vijeća  autorsku ediciju u 12 knjiga „Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878“.

Radi se o najobuhvatnijem istraživačkom pothvatu koji je započet sedamdesetih godina, a prva knjiga je izašla 1974. godine. Istraživački rad na ovoj ediciji, trajao je gotovo četiri decenije. U dvanaesttomnoj ediciji obuhvaćena je povijest Bosne i Hercegovine iz perioda 1788-1878 godine, odnosno do Berlinskog mirovnog kongresa, kada je ugovorom velikih sila Bosna i Hercegovina dobila status „corpus separatuma“ u okviru Autro-ugarske monarhije.

Značaj ove edicije je od neprocjenjive vrijednosti za sve građane BiH iz političkog, naučnog, obrazovnog i javnog polja djelovanja, kao i za sve Bošnjake koji žive u BiH; Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

slika2

 

Jedan primjerak edicije autor je poklonio i za biblioteku Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, koji će biti uručen naknadno.

Očekujemo da će sve biblioteke srednjih škola u Bosni i Hercegovini, svi fakulteti društvenh nauka, a posebno državne institucije iz resora nauke i obrazovanja, kao i Ministarstvo vanjskih poslova, nabaviti ovu ediciju.

Autor edicije Galib Šljivo, koji danas živi i radi u Orašju, jedan je od najplodonosnijih bošnjačkih istraživanja istorije BiH XVIII-XX stoljeća. Objavio je 21 naučnu monografiju.

Poslije objavljenih njegovih istorijskih monografija sasvim jasno je utvrđeno da se ne može reći da je historija Bosne i Hercegovine u zadnjih sto godina osmanske države nepoznata, odnosno da je Bosna i Hercegovina „tamni vilajet“.

Zlonamjernu floskulu „tamnog vilajeta“  koje su plasirane iz akademskih krugova susjednih država, Galib Šljivo je u potpunosti razotkrio, demaskirao i dokazao upravo suprotno.

slika3

I danas u 86 godini života, prof.dr. Galib Šljivo istražuje i piše istoriju svoga naroda i svoje države Bosne i Hercegovine.

Ostalo je nejasno zašto Galib Šljvo do danas nije izabran u članstvo Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te vjerujemo da će se za njegovog života ovaj prijem ipak obaviti.

 

Sarajevo, 22.04.2019. godine