1. 1. aprila 2019. godine

 

Bošnjačka nacionalna vijeća pokreću inicijativu da Bošnjaci uspostave svoje nacionalne institucije koje odavno imaju svi drugi narodi bivše SFRJ

 

Ured za koordinaciju bošnjakih vijeća kojeg čine vijeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, održao je 4. sjednicu u Zagrebu u periodu 29-31. marta 2019. godine.

Ured za koordinaciju potvrđuje svoje stavove da je matična zemlja svih Bošnjaka Bosna i Hercegovina, a da su domovinske zemlje Bošnjaka Srbija, Crna Gora i Hrvatska, a potom i druge države nastale raspadom bivše SFRJ, u kojima Bošnjaci kao narod žive više stotina godina.

slika sa sjednice

Ured je podržao inicijative bošnjačkih nacionalnih vijeća iz domovinskih zemalja da pokrenu inicijative prema nadležnim ministarstvima Srbije, Crne Gore i Hrvatske, u cilju parafiranja bilateralnih sporazuma sa nadležnim ministarstvom Bosne i Hercegovine, kojima će se omogućiti institucionalna saradnja Bošnjacima, da sa matičnom zemljom ostvaruje prava iz oblasti kulture, umjetnosti, obrazovanja, nauke, sporta, i dr..

U kontekstu nesporazuma, podvajanja i nerazumijevanja koja se dešavaju u islamskim zajednicama koje djeluju u Srbiji, Ured poziva poglavare islamskih zajednica na uspostavu dijaloga, jer posljedice postojećeg stanja najviše pogađaju muslimane u Srbiji, a posebno Bošnjake u Sandžaku.

Od disolucije SFRJ pa do danas, Bošnjaci kao narod još uvijek nemaju svoje nacionalne institucije, koje imaju svi narodi iz bivše SFRJ. Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća smatra da je krajnje vrijeme da se uspostave bošnjačke javne institucije koje će se sistematski, na temelju naučnih činjenica i expertiza, baviti pitanjima temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka /bosanski jezik, bošnjačka književnost i dr./.

slika 2.jpg

Na sjednici je usaglašen zaključak da svako od bošnjačkih vijeća zastupljenih u Uredu u narednom periodu organiziraju javne tribine u glavnim i većim gradovima u svojim državama, na kojima će se prezentirati uloga i značaj Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća i prezentirati zajednički projekti i aktivnosti koje se odvijaju kroz stručne odbore koje je Ured uspostavio: Odbor za bosanski jezik, Odbor za izradu prijedloga Rezolucije o grbu i zastavi Bošnjaka. Ured će do kraja aprila ove godine uspostaviti i Odbor za bošnjačku književnost.

 

Ured je konstatirao da je neprihvatljivo osporavanje bosanskog jezika i drugih nacionalnih, kao i temeljnih ljudskih prava Bošnjacima na teritoriji bh entiteta Republike Srpske od strane vlasti u RS-u. Posebno je neprihvatljivo negiranje genocida nad Bošnjacima od strane srpskih političkih lidera iz RS-a, koje je potvrđeno nizom pravosnažnih presuda međunarodnog suda UN za bivšu Jugoslaviju protiv cjelokupnog civilnog i vojnog rukovodstva bosanskih srba iz perioda 1992-1995. godine.

VKBI je pozvalo predstavnike svih bošnjačkih vijeća da prisustvuju javnoj tribini koja će se održati 4. aprila u Sarajevu, a čiji će uvodničar biti podpredsjednik RS iz reda Bošnjačkog naroda gospodin Ramiz Salkić, koji će prezentirati relevantne činjenice o položaju i statusu Bošnjaka u ovom entitetu.