vkbi header

 

P R O T O K O L

o međusobnom razumijevanju i saradnji

I

Strane potpisnice ovog Protokola opredjeljuju se na zajedničko djelovanje u oblastima i na projektima koji su od nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine i njezinih građana, tako i narodnog interesa Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, domovinskim državama Bošnjaka (Hrvatska, Srbija/Sandžak, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo), kao i u zemljama širom svijeta.

Svaka od strana potpisnica ovog Protokola staviće svoje vlastite resurse i kapacitete ostalim stranama potpisnicima isključivo za projekte i aktivnosti koji se zajednički usaglase.

II

Strane potpisnice će putem zajedničkih susreta definirati pravce zajedničkog strateškog djelovanja u budućem radu i aktivnostima, kako se ne bi dešavalo da bilo koja strana potpisnica ovog Protokola ulazi u djelovanje registriranih temeljnih ciljeva druge strane potpisnice.

III

Svaka od strana potpisnica Protokola ima pravo i obavezu delegirati projekt, za koji smatra da je od zajedničkog interesa, prema svim stranama potpisnicima, a sve u cilju realizacije što većeg broja projekata iz oblasti kulture, umjetnosti, karitativne djelatnosti, književnih, intelektualnih i naučnih oblasti, sportskih, te posebno društvenih oblasti i položaja i prava Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i Svijetu.

Strane potpisnice će po zajedničkim usaglašenim pitanjima zajednički nastupati prema trećim licima, vladinim, nevladinim domaćim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama i institucijama, u ciju realizacije usaglašenih zajedničkih projekata.

IV

Strane potpisnice zadržavaju potpunu autonomiju i samostalnost u svojim temeljnim djelovanjima i aktivnostima.

U cilju zajedničke saradnje strane potpisnice će, putem predsjednika organizacija, organizirati sjednice i susrete, koji će se u pravilu održavati najmanje jednom u dva mjeseca.

Sva ostala pitanja koja se tiču načina rada, funkcioniranja i saradnje organizacija, odrediće se na sjednicama, relevantnim općim aktima.

Na sjednice se mogu pozivati i predsjednici drugih organizacija i institucija u slučajevima kada se tako zaključi, odnosno u slučajevima kada se procijeni da je to neophodno.

V

Ovaj Protokol predstavlja osnovu za sve usaglašene zajedničke projekte, aktivnosti i zajedničko djelovanje strana potpisnica u Bosni i Hercegovini i Svijetu, odnosno za potpisivanje konkretnih sporazuma, ugovora i drugih zajedničkih dokumenata.

 VI

Druge organizacije ili institucije mogu pristupiti ovom Protokolu samo ukoliko se tome ne protivi niti jedna od strana potpisnica ovog Protokola.

VII

Ovaj Protokol primjenjivaće se od 01.01.2018. godine.

Ovaj Protokol može se mijenjati i/ili dopunjavati parafiranjem dodataka (anexa) na ovaj Protokol.

VIII

Protokol je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, potpisanih i ovjerenih od strana potpisnica, od kojih po jedan primjerak zadržava svaka od strana potpisnica.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca

_____________________

Predsjednik

prof.dr.

Nedžad Mulabegović

MDD

Merhamet

________________

Predsjednik

doc.dr.

Hajrudin Šahić

Bošnjačka zajednica kulture

Preporod

__________________

Predsjednik

prof.dr.

Senadin Lavić

Bošnjački Instutut

Fondacija

Adil Zulfikarpašić

_________________

Predsjednik UO

prof.dr.

Faris Gavrankapetanović

U Sarajevu, 6. decembra 2017. godine