VKBI LOGO MALI PLAVI

Sarajevo, 14.09.2017. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

PO PITANJU DEKLARACIJE O ZAŠTITI SRPSKOG NARODA

 

Upravni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca cijeni da  Deklaracija o zaštiti srpskog naroda unosi nemir i proizvodi zabrinost i prije nego što je objavljen tekst dokumenta.

Razlog su tumačenja razloga i  ciljeva Deklaracije od strane njenih inicijatora, u kojima se ističe zaštita jezika i kulture  srpskog naroda, a uopće se ne navodi gdje su i kako su ugrožena  prava na jezik i kulturu srpskog naroda.

U VKBI smo svjesni nepovoljnog ekonomskog i socijalnog položaja većine pripadnika srpskog naroda, koje  on dijele sa pripadnicima druga dva naroda na cijelom teriotoriju BiH, ali i u Srbiji i  drugih okolnim zemaljama. Međutim, za razliku od pripadnika bošnjačkog naroda u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska,  pripadnicici srpskog naroda nigdje nisu institucionalno  lišeni prava na svoj jezik i kulturu.

U bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, Bošnjaci su institucionalno lišeni temeljnih   prava na jezik i kulturu, a bošnjačka djeca su institucionalno diskriminirana i njihova praktična diskriminacija se ovjerava sudskim presudama. Dok njihovi roditelji učestvuju u finansiranju škola, u tim školama djeca ne mogu učiti svoj maternji bosanski jezik, a početak nastave u školama,  koje pohađaju djeca različitih etničkih i vjerskih pripadnosti i koje  su deklarativno sekularne ustanove,  simbolički i faktički otvaraju pravoslavni sveštenici.

Posebno su uznemirujuća i iritantna umačenja Deklaracije od strane predsjednika bosanskohercegovačkog entietat Republika Srpska, koji budući dokument  predstavlja u funkciji ujedinjenja srpskog naroda.

O tekstu  Deklaracije  VKBI će se dodrediti kada se taj dokument ponudi javnosti.

 

Predsjednik

Upravnog odbora

Prof.dr. Enver Imamović