Novoimenovana potpredsjednica, prof.dr. Erna Suljić.

 

 

Prema statutarnim odredbama,  mandat članova i rukovodstva Upravnog odbora traje 3 /tri/ godine.

 

Na Izbornoj skupštini održanoj 20.12.2013. godine, izabran je Upravni odbor u slijedećem sastavu:

1.Hilmo Neimarlija

2.Faris Gavrankapetanović

3.Tarik Bilalbegović

4.Erna Suljić

5.Enver Imamović

6.Senadin Lavić

7.Avdo Hebib

8.Fadila Memišević

9.Hajrudin Šahić

 

 

Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca