VKBI LOGO MALI PLAVI

Sarajevo, 14.09.2017. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

PO PITANJU DEKLARACIJE O ZAŠTITI SRPSKOG NARODA

 

Upravni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca cijeni da  Deklaracija o zaštiti srpskog naroda unosi nemir i proizvodi zabrinost i prije nego što je objavljen tekst dokumenta.

Razlog su tumačenja razloga i  ciljeva Deklaracije od strane njenih inicijatora, u kojima se ističe zaštita jezika i kulture  srpskog naroda, a uopće se ne navodi gdje su i kako su ugrožena  prava na jezik i kulturu srpskog naroda.

U VKBI smo svjesni nepovoljnog ekonomskog i socijalnog položaja većine pripadnika srpskog naroda, koje  on dijele sa pripadnicima druga dva naroda na cijelom teriotoriju BiH, ali i u Srbiji i  drugih okolnim zemaljama. Međutim, za razliku od pripadnika bošnjačkog naroda u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska,  pripadnicici srpskog naroda nigdje nisu institucionalno  lišeni prava na svoj jezik i kulturu.

U bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, Bošnjaci su institucionalno lišeni temeljnih   prava na jezik i kulturu, a bošnjačka djeca su institucionalno diskriminirana i njihova praktična diskriminacija se ovjerava sudskim presudama. Dok njihovi roditelji učestvuju u finansiranju škola, u tim školama djeca ne mogu učiti svoj maternji bosanski jezik, a početak nastave u školama,  koje pohađaju djeca različitih etničkih i vjerskih pripadnosti i koje  su deklarativno sekularne ustanove,  simbolički i faktički otvaraju pravoslavni sveštenici.

Posebno su uznemirujuća i iritantna umačenja Deklaracije od strane predsjednika bosanskohercegovačkog entietat Republika Srpska, koji budući dokument  predstavlja u funkciji ujedinjenja srpskog naroda.

O tekstu  Deklaracije  VKBI će se dodrediti kada se taj dokument ponudi javnosti.

 

Predsjednik

Upravnog odbora

Prof.dr. Enver Imamović


 


Na današnji dan prije 186 godina proglašena autonomija Bosne

 

Jedan od najvažnijih datuma u bosanskohercegovačkoj historiji je 12. septembar 1831. godine kada je u Sarajevu proglašena autonomija Bosne u sklopu Osmanskog carstva, poručeno je danas sa sata sjećanja na Husein-bega Gradaščevića.

IMG 0489
Profesor s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić je istakao da većina Bosanaca i Hercegovaca zaboravlja na taj važni datum i da je pažnja koncentrirana na 20. stoljeće ili na događaje između Prvog i Drugog svjetskog rata.
“12. septembar je jedan od ključnih datuma u iskazivanju bh. političke svijesti i tim datumom je prije 186 godina pokrenuta naša politička svijest o samostalnosti. Mi smo već tada znali ko smo, i kakvu Bosnu želimo”, poručio je Lavić.
Viši naučni saradnik Orijentalnog instituta u Sarajevu Aladin Husić je istakao da su 12. septembar 1831. godine, 25. novembar 1943.  i 1. mart 1992.  tri bitna datuma za BiH unazad 200 godina.
“Ono što se začelo 1831. realizirano je tek 1992. godine. To je sazrijevanje političke svijesti”, naveo je Husić.
Historičar Enver Imamović je ukazao na značaj Husein-bega Gradaščevića koji je prva ličnost koja je nakon 1463. godine pokrenula akciju da se Bosna oslobodi od tadašnjeg vlastodršca.
Na današnji dan, 12. 9. 1831.  u Sarajevu je formalno proglašena autonomija Bosne. To je jedan od velikih i važnih datuma u historiji Bosne, naročito povijesti njene državnosti – čime je pokazano da u Bosni postoji svijest o svojoj državi, podsjećaju historičari.
Godine 1831. diže se veliki ustanak Bošnjaka za autonomiju Bosne na čijem je čelu bio Husein-kapetan Gradaščević poznat kao Zmaj od Bosne. Te iste godine bosanska vojska, predvođena Gradaščevićem, osvaja Travnik i zarobljava vezira. Zatim s više od 25.000 vojnika nanosi poraz osmanlijskoj vojsci na Kosovu, a 12. septembra 1831. godine u Sarajevu i zvanično proglašava autonomiju Bosne. To je praktično značilo punu nezavisnost Bosne.
Sultan potom uspijeva unijeti neslogu među Bošnjake među kojima nalazi izdajnike i šalje veliki vojni kontingent na Sarajevo, pa bosanska vojska doživljava veliki poraz u maju 1832. godine.
Pokret za autonomiju, odnosno punu nezavisnost Bosne, biva ugušen tek 1850. godine, dok prije toga 1836. godine nekoliko kapetana iz okoline Bihaća diže ustanak koji guše vojne trupe iz Anatolije.
Sat sjećanja na Husein-bega Gradaščevića su organizirali Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod” i Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.


vkbi logo

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VKBI

Upravni odbor Vijeća održao je 3. redovnu sjednicu u prostorijama Vijeća dana 7. septembra 2017. godine.

Na sjednici je Upravni odbor usaglasio Saopćenje za javnost, po pitanju najavljene Deklaracije srpskog naroda, koje će biti upućeno pisanim i elektronskim medijima.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja se odnosi na parafiranje Protokola o saradnji između bošnjačkih organizacija, i izrazio punu podršku da se ove aktivnosti čim prije okončaju. Zaključeno je da se rukovodstvo Vijeća još jednom sastane po ovom pitanju sa predstavnicima IZ BiH.

Upravni odbor razmatrao je i aktivnosti koje se odnose na pripremu svečane Akademije povodom vraćanja imena Bošnjak, Deklaracijom koja je usvojena na drugom danu zasjedanja I Bošnjačkog Sabora održanog 27/28. septembra 2017. godine. Organizatori svečane Akademije su VKBI, BZK Preporod i MDD Merhamet, a visoki pokrovitelj Akademije je član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda g. Bakir Izetbegović. Upravni odbor prihvatio je i scenario Akademije, uz male korekcije i poboljšanja. Ovo je prvi put da se u Bosni i Hercegovini obilježava 28. septembar, kao Dan vraćanja bošnjaštvu, ili kako se obilježava u Srbiji-Sandžaku, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu – Dan Bošnjaka.

U okviru obilježavanja 25. godina od dana uspostavjanja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 22. decembra 1992. godine, uspostavljen je organizacioni odbor za pripremu obilježavanja ovog jubileja.

U oviru administrativnih pitanja, Upravni odbor usvojio je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta VKBI, koje u konačnici donosi Skupština, te je usvojen Izvještaj o finansijskom poslovanju VKBI za period 01.01-30-06.2017. godine.

Nažalost, finansijska situacija u Vijeću je izuzetno loša, jer sredstva koja su obezbjeđena jedva su dostatna za podmirivanje osnovnih režijskih troškova, zakupa, plaća zaposlenika, tako da za projektne aktivnosti gotovo da i nema sredstava.

U narednom periodu inteziviraće se aktivnosti po pitanju uspostavljanju Regionalnog odbora VKBI za Tuzlansku regiju, gdje je nosilac aktivnosti predsjednik Upravnog odbora prof.dr. Enver Imamović.

Nažalost, Upravni odbor nije realizirao posjetu RO VKBI Srednje podrinje, što ostaje obaveza do konca tekuće godine.adfgadfgsfdg                                                                                                            Sarajevo, 04.09.2017. godine

                                                                                                                           

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

- Neprihvatljivo je da Srbi nisu konstitutivni u HNK -

 

        Prije više od tri godine Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca javno je zatražilo od zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona da se izvrše izmjene Ustava HNK, kako bi se i građani srpske nacionalnosti u HNK priznali kao konstitutivni narod.

Konstitutivnost naroda i ravnopravnost građana Bosne i Hercegovine na cijelom njenom teritoriju zagarantirana je Ustavom Bosne i Hercegovine, a u Federaciji BIH, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Na posljednjoj sjednici Kolegija Skupštine HNK, a na prijedlog zastupnice Saradžić, nisu prihvaćeni amandmani na Ustav HNK kojim se ova anomalija trebala ispraviti, tako da u prijedlog Dnevnog reda za narednu sjednicu Skupštine HNK ova tačka nije uvrštena. Žalosti nas činjenica da ovu inicijativu nisu podnijeli čelni ljudi Skupštine HNK iz reda Bošnjačkog ili Hrvatskog naroda, jer bi imala mnogo snažniju drutvenu i političku poruku.

Ovom prilikom pozivamo sve zastupnike u Skupštini HNK, posebno iz reda Bošnjačkog naroda, bez obzira na stranačku pripadnost, da budu nosioci aktivnosti zaštite jednakopravnosti svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini, te da se Ustav HNK u pogledu konstitutivnosti Srba usaglasi sa Ustavom Federacije BiH i Ustavom Bosne i Hercegovine.

Odstupanje od principa da su svi narodi i građani BiH jednakopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, jeste odustajanje od višestoljetnog bića Bosne i Hercegovine i direktna podrška svim onim snagama u Bosni i Hercegovini (i van BiH) koji žele našu Domovinu urediti na temeljima ratom i agresijom „zaokruženih“ etničkih teritorija, što je bila ideja vodilja Miloševića i Tuđmana, i njihovih satelita u BiH - Karadžića i Bobana.

Nije prihvatljivo da Srbi nisu konstitutivan narod u HNK, i ova anomalija se mora ispraviti. Bilo kakve politikantske špekulacije po ovom pitanju su bespotrebne, retrogradne i uperene su protiv suvereniteta države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.

 

Generalni sekretar

Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca