Održana prva sjednica Organizacionog odbora

za pripremu svečanosti obilježavanja 25-o godišnjice osnivanja Vijeća

 

09

 

       U prostorijama Vijeća održana je prva sjednica Organizacionog odbora zaduženog za pripremu svečanosti povodom obilježavanja 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, kojom je predsjedavao predsjednik Organizacionog odbora prof. dr. Husnija Kamberović. Organizacioni odbor imenovan je od strane Upravnog odbora Vijeća, u sastavu: Husnija Kamberović, predsjednik, te članovi: Enver Imamović, Enes Pelidija, Senadin Lavić, Hasnija Tuna Muratagić, Elmir Sadiković, Edhem Bičakčić, Suvad Ećo i Emir Zlatar.

 

07

 

Nakon konstrutivnih diskusija Organizacioni odbor zaključio je da se 22. decembra 2017. godine, održi svečana Akademija, kao oblik obilježavanja 25-o godišnjice osnivanja Vijeća. Svečana Akademija održaće se u hotelu Holiday, u kojoj je prije 25 godina održana osnivačka Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Profesor Enes Pelidija, koji je predsjedavao osnivačkom Skupštinom Vijeća, zamolio je da se 25-o godišnjica održi u istoj kongresnoj sali u, tada hotela Holiday Inn, ako je ikako moguće.

 

02

 

Organizacioni odbor zaključio je da se od 22. decembra, odnosno od završetka svečane Akademije, pa tokom cijele naredne godine, održavaju prigodni okrugli stolovi, javne tribine, press konferencije i drugi prigodni skupovi, a sve u sklopu obilježavanja ovog značajnog jubileja. U tom kontekstu Organizacioni odbor pripremiće prijedloge programskih aktivnosti.

 

01   

 

Organizacioni odbor nastaviće svoje zasjedanje, kako bi u narednom periodu, a vodeći računa o preostalm vremenu do održavanja svečane Akademije, izradio i ponudio Upravnom odboru Vijeća scenario i sineopsis svečane Akademije.