vkbi memo

 

 

 

Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof.dr. Nedžad Mulabegović, na osnovu inicijative Upravnog odbora dana 05.10.2017. godine uputio je poziv i zakazao redovnu sjednicu Skupštine Vijeća za četvrtak 26.oktobra 2017. godine.

 

Redovna sjednica će se održati u Sarajevu, u protstrijama Vijeća.

 

Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći Dnevni red:

  1. Izbor Radnog predsjedništva Skupštine i to:
  • Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Radnog predsjedništva ,
  • Dva ovjerivača zapisnika sa sjednice Skupštine,
  • Zapisničara na sjednici.
  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta VKBI;
  2. Organizacija svečanosti povodom obilježavanja 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, (22.12.2017. godine);
  3. Prijedlog pravilnika o priznanjima VKBI;
  4. Realizacija zaključaka Skupštine VKBI od 25.02.2017. godine.

 

Zadužuju se zaposlenici Stručnih službi VKBI da obavijeste i dostave Poziv za sjednicu, sa materijalima za sjednicu Skupštine, svim članovima Skupštine VKBI koji su registrirani u evidenciji članova, na dan 06.10.2017. godine, najkasnije do 11. oktobra 2017. godine.

Poziv i materijali će se članovima Skupštine Vijeća dostaviti putem e-maila, sa mogućnošću da Poziv i materijale u pisanom obliku članovi Skupštine mogu lično preuzeti u prostorijama Vijeća. Pored navedenog zaposlenici Stručnih službi članove će obavjestiti o sjednici Skupštine i telefonskim putem

Članovi Skupštine mogu dostaviti eventualne prijedloge dopuna Dnevnog reda najkasnije do 20.10.2017. godine do 15,oo sati, isključivo u pisanoj formi ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., na pažnju generalnog sekretara VKBI, o kojima će se izjašnjavati Skupština na samoj sjednici.