5383AC24 F15B 44AB A4D7 87C2DCE6065E

 

 

 

Grad Sarajevo podržava rad VKBI,

HNV i SGV

Grad Sarajevo će podržati rad važnih udruženja i organizacija iz svih bh. konstitutivnih naroda. Tim povodom, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, danas je potpisao ugovore sa čelnicima Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) i Srpskog građanskog vijeća (SGV) o finansijskoj podršci, aktivnostima i projektima koje vode ove nevladine organizacije.

Gradonačelnik je istaknuo da Grad Sarajevo i na ovaj način nastoji doprinijeti stvaranju boljih uslova za kontinuirani razvoj i djelovanje ovih organizacija koje imaju poseban značaj za glavni grad BiH.

Skaka se predstavnicima udruženja posebno zahvalio na njihovoj aktivnoj ulozi u očuvanju i promicanju multietničkih vrijednosti Grada Sarajeva.

 92C63533 A185 4F53 A539 1FD71C173D2E

Predstavnik VKBI Emir Zlatar, u ime HNV Marijo Pejić, te prvi čovjek SGV Sretko Radišić, izrazili su zahvalnost gradonačelniku Skaki i Gradu Sarajevu na razumijevanju koje imaju prema njihovom radu.

Istaknuli su da je ova podrška Grada Sarajeva dragocjena za realizaciju projekata u kojima ove organizacije aktivno učestvuju, a koji doprinose zbližavanju, zajedničkom životu i očuvanju multietničkog karaktera Sarajeva i BiH.


IZVOR: sarajevo.ba