vkbi memo

Sarajevo, 05.03.2018. godine

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva Vas na

Javnu tribinu

„Da li je suspendovana vladavina prava u Bosni i Hercegovini?“

 

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu u srijedu 07. marta 2018. godine, sa početkom u 15,oo sati, održaće se javna tribina pod nazivom „„Da li je suspendovana vladavina prava u Bosni i Hercegovini?“.

Uvodničar tribine je profesorica Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, dok će tribinu moderirati generalni sekretar VKBI gosp. Emir Zlatar.

Na tribini će se prezentirati presude Europskog suda za ljudska prava iz Strazbura, kao i desetine presuda Ustavnog i Suda Bosne i Herccegovine, koje nažalost nisu inplementirane.

Pomenute presude, koje nisu inplementirane, dovode cjelokupni pravni, politički i društveni sistem Bosne i Hercegovine u dilemu, da li je vladavina prava u Bosni i Hercegovini suspendirana?

Na javnoj tribini profesorica Sadiković ponudiće odgovore, kako i na koji način, po kojem prioritetu, rješavati implementaciju presuda, s ciljem da se vrati povjerenje u postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

Vladavina prava u jednoj državi je temeljni osnov, preduslov, za unapređenje i poboljšanje svih  demokratskih procesa i pozitivnih intencija u drugim društvenim oblastima.

Bez vladavine prava, kompletno društvo i država idu putem destabilizacije i potpune neizvjesnosti, sa nesagledivim posljedicama.

Pozivamo vas da svojim prisusutvom učestvujete na javnoj tribini, na kojoj će se, nakon izlaganja profesorice Sadiković, otvoriti mogućnost diskutiranja, te na koncu donijeti odgovarajući zaključci sa kojima će se upoznati bosansko-hercegovačka javnost.

 

Ured za odnose sa javnošću