Sarajevo, 3. februar 2018. godine

ELEKTRONSKIM I PISANIM MEDIJIMA

  • DESK-

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Uspostavljen Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća

 

Nakon potpisanog Protokola o o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih nacionalnih vijeća od 23. decembra 2017. godine, danas je u prostorijama VKBI u Sarajevu, održana konstituirajuća sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, i donesena odluka o imenovanju članova Ureda  za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

VP5A0885.JPG 1

Današnjom odlukom stvorili su se svi preduslovi za otpočinjanje institucinalne saradnje VKBI, BNV-a i BV-a.

U Ured su imenovani:

  • Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca /Bosna i Hercegovina/, prof.dr. Nedžad Mulabegović, član Ureda.
  • Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Novog Pazara /R Srbija/, Sulejman dr. Ugljanin, član
  • Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Mirsad Džudžević, član,
  • Esad Džudžo /ispred BNV/, član Ureda,
  • Alisa Đogović-Murić, /ispred BV u CG/, članica Ureda,
  • Emir Zlatar /ispred VKBI/, član Ureda

 

VP5A0866.JPG 1.jpg 2 resize

Prof. dr. Nedžad Mulabegović obavljaće funkciju predsjedavajućeg Ureda do donošenja Poslovnika o radu Ureda.

Na konstituirajućoj sjednici donešen je zaključak kojim su se Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori obavezali da finansiraju, u 2018. i 2019. godini, izradu IX i X toma, višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića. Na ovaj način će kapitalni leksikografski projekat višetomnog Rječnika bosanskoj jezika ući u zadnju trećinu realizacije, jer će ostati još pet tomova da se kompletira Rječnik.

Ured za odnose sa javnošću

Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca