U prostorijama Vijeća održana 10. sjednica

Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualacaU prostorijama VKBI 27. juna sa početkom u 17,oo sati održana je 10. redovna proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kojoj su pored predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića i generalnog sekretara Vijeća Emira Zlatara, prisustvovali i članovi Vijeća akademik Esad Duraković, prof dr. Dževad Jahić i doc.dr. Adnan Busuladžić.

Na sjednici je Upravni odbor podržao prijedloge Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća da se za predsjedavajućeg odbora za bosanski jezik Ureda imenuje prof.dr. Dževad Jahić, te za predsjedavajućeg Odbora za izradu nacrta Rezolucije grba i zastave Bošnjaka prof.dr. Enver Imamović.

slika 1

Po pitanju realizacije projekta Bosanske povelje slobode za koordinatora projekta određen je doc.dr. Adnan Busuladžić, koji će uz konsultacije sa prof.dr. Omerom Ibrahimagećem u roku od 90 dana izraditi Elaborat ovog projekta, te predložiti expertni tim koji će raditi na izradi projekta.

Upravni odbor Vijeća podržao je zaključke sa sastanka koji je predsjednik prof.dr. Nedžad Mulabegović, u svojstvu predsjedavajućeg Konsultativnog odbora Fondacije i predsjednika Vijeća, održao sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti akademikom Milošem Trifkovićem, a koji se tiču inicijativnih poslova na izradi fizibiliti studije za Enciklopediju Bosne i Hercegovine.

Do konca septembra ove godine očekuje se okončanje poslova tehničke pripreme, kako bi se realizirala štampa VIII toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića i njegovih saradnika. Profesor Jahić istakao je da se paralelno sa okončanjem tehničkih poslova na osmom tomu Rječnika, obavlja pisanje i izrada devetog toma Rječnika, te naglasio da se poslovi obavljaju očekivanom dinamikom.

Upravni odbor podržao je i projekat Prijatelji Vijeća, koji je iniciran od naših privrednika, prijatelja koji su iskazali spremnost da podrže rad i aktivnosti VKBI.

Upravni odbor izrazio je zahvalnost ministru kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo g. Mirvadu Kuriću na doznačenim sredstvima za projekte Vijeća u 2018. godini.

Predsjednik Vijeća i predsjednik Upravnog odbora uputili su pismo Premijeru Kantona g. Ademu Zolju, u kojem je zatražen susret, kako bi se rješilo finansiranje osnovnih troškova Vijeća, jer je Kanton u proteklim godinama stalno umanjivao sredstva Vijeću, iako se Budžet Kantona, što je za svaku pohvalu, konstatno povećavao.

Upravni odbor usvojio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća, kojim se poboljšavaju postojeće odredbe, i uputio odluku Skupštini Vijeća, sa prijedlogom da se iste usvoje.

Na koncu prisutni su upoznati sa najvažnijim zaključcima sa susreta bošnjačkih organizacija kojem su prisustvovale delegacije Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, BZK Preporoda, MDD Merhameta i Bošnjačkog Instituta, uz zaključak da su susreti potvrdili opravdanost potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji.

Konstatirano je da se institucionalna saradnja sa nosiocima vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima i kantonima, ne može smatrati zadovoljavajućom, čemu se ima posvetiti dodatna pažnja i napori u narednom periodu.Delegacija nevladinih organizacija u  posjeti ambasadoru Turske Nj.E. Haldunu Koču

 

 

Ambasador Republike Turske u BiH Nj.E. Haldun Koč primio je delegaciju devet organizacija civilnog društva (Društva za ugrožene narode, HNV, Kruga 99, La Benevolencije, Merhameta, Preporoda, SGV-PR, VKBI, Vijeća nacionalnih manjina FBiH) koje su potpisale zajedničku Deklaraciju za kakvu državu i društvo se zalažu.

 

Tokom prijema izražen je visok stepen međusobnog razumijevanja učesnika u razgovoru i obostrano istaknut nezamijenjiv značaj vrijednosti zajedničkog života i obnove osobene bosanskohercegovačke kulture međusobnog razumijevanja i uvažavanja u multietničkom BH društvu. Na tim vrijednostima moguće je graditi trajni mir i stabilnost u interesu svih građana BiH.

 Ambasada Turska slika

Ambasador Koč je snažno podržao takvo viđenje BiH i ohrabrio upornost svih aktera društva koji se zalažu za takve principe života i uređenja države i društva, ističući i dosljednu poziciju Republike Turske i Organizacije islamske konferencije, koju Turska predstavlja u strukturama Vijeća za implementaciju mira u BiH. Kako je naglasio ambasador Koč, Republika Turska neće nikada odustati od očuvanja stabilnosti i cjelovitosti  državne pozicije BiH, niti posustati u otklanjanju prepreka u njenoj izgradnji i prosperitetu.

 

U razgovoru su istaknuta i brojna pitanja aktuelne političke situacije u BiH i njene pozicije u okruženju. Nužno je ubrzati euroatlanske integracije BiH, kako u njenom interesu tako i interesu evropske politike mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi. Snažnija i efektivna podrška EU, pa i njenih fondova, mora biti recipročna očekivanjima ubrzanja EU integracija i provođenja neophodnih reformi u BiH, rečeno je u razgovoru. Delegacija nevladinih organizacija zatražila je od ambasadora Koča da se na PIC-u posebno razmatra pitanje neprovođenje presuda Europskog Suda za ljudska prava iz Strazbura od strane bosansko-hercegovačkih institucija i organa.

 

Nakon razgovora sa ambasadorom EU gospodinom Wigemarkom, ambasadorom Republike Francuske gospodinom Roousonom, Ambasadoricom SAD gospođom Cormack, i razgovor sa ambasadorom Republike Turske gospodinom Kočem, potvrđena je opravdanost i nužnost međusobnog dijaloga organizacija civilnog društva sa akterima međunarodne zajednice. Susreti sa ostalim ambasadorima PIC-a, kao i sa Visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, očekuju se u narednom periodu. 

Dan prijema BiH u UN jedan od najznačajnih datuma u novoj povijesti BiH

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće u BiH, Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 organizirali su u Sarajevu tribinu "Bosna i Hercegovina - 26 godina od međunarodnog priznanja" i tako skrenuli pažnju na 22. maj 1992., datum kad je BiH postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.

Uvodničari Ivo Komšić (član Predsjedništva RBiH  1992 - 1995.), Hasan Muratović (predsjednik Vlade RBiH  1992 - 1997) i Miro Lazović (predsjednik Skupštine RBiH 1992 - 1995.) bili su sudionici najznačajnijih događaja u tom vremenu.

Na javnoj tribini istaknuli su da je 22. maj 1992. godine jedan od najznačajnih datuma u novoj povijesti BiH, ali i konstatirali da se tome ne pridaje adekvatna pažnja i značaj.

Dan prijema BiH u UN 1
Na javnoj tribini u prostorijama VKBI-a evocirana su sjećanja na stvari koje su doprinijeli priznanju Republike Bosne i Hercegovine u UN 22. maja 1992. godine, ali i put koji je tome prethodio. Profesor Muratović istakao je da je tokom agresije na BiH doneseno 733 rezolucije o Bosni i Hercegovini od strane UN-a. Gospodin Miro Lazović istakao je da bi 22. maj mogao biti zajednički praznik nove povijesti Bosne i Hercegovine, i da ne bi trebao da nikoga ugrožava. 22. maj mogao bi biti integrirajući praznik u BiH, jer postojeći praznici, koji se slave u entitetima ili dijelovima entiteta, ne pokazuju jedinstvo ni integraciju unutar BiH. Profesor Ivo Komšić istaao je da je 22. maja Bosna i Hercegovina i svi neni građani dobila grunt u međunarodno-pravnim odnosima, bez obzira na sve probleme sa kojima smo bili suočeni i koji su i danas prisutni. Prof. Komšić podsjetio je da je BiH imala veliki broj prijatelja u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, SAD, i drugim europskim zemljama. Danas je stanje jako loše i izgleda da nemamo prijatelja u Europi i Svijetu. Ovu pojavu pod hitno treba popravljati.

Dan prijema BiH u UN 2
Javnu tribinu moderirao je generalni sekretar VKBI-a Emir Zlatar, koji je istakao da bi datum prijema BiH u Ujedinjene nacije danas morali biti svjesniji i da bi državne institucije trebale adekvatno obilježiti taj dan.

Nakon izlaganja uvodničara i otvorene diskusije i pitanja od strane prisutnih, definirano je nekoliko zaključaka:

  • Bosna i Hercegovina, u ovom ovijesnom trenutku nema alternative, već snažno istrajavati na putu u punopravno članstvo u Europsku uniju;
  • Ustav Bosne i Hercegovine nužno je mijenjati jer je postao nepremostivo breme na unutarnjem putu demokratizacije bh društva i Države. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti koncipiran na temeljima kako su koncipirani ustavi susjednih država Bosne i Hercegovine, sa jasnim stavovima da se mora voditi o nacionalnom pitanju i pravima i zastupljenostima svih naroda, nacionalnih manjina i građana;
  • Neophodna je sinergija djelovanja, ne samo probosanskih političkih snaga, već aktivno uključivanje civilnog društva, akademske zajednice, javnih ličnosti iz oblasti kulture, sporta, odnosno cjelokupnog bh društva, u cilju promicanja Bosne i Hercegovine kao demokratske, pravne, sekularne države, uređene na principima vladavine prava i jednakopravnosti svih naroda i građana na cijelj njenoj teritoriji. Zajedničkim snagama moramo vratiti prijatelje Bosne i Hercegovine, odnosno obnoviti diplomatska i svaka druga prijatelsjtva za europskim državama i istaknutim ličnostima;
  • Mora se jasno staviti do znanja predstavnicima međunarodne zajednice, posebno Visokom predstavniku i državama zastupljenim u PIC-u da više nije prihvatljiva politika „dvostrukih standarda“, koja nije dala (već duže od dvije decenije) nikakvog rezultata, već se jasno treba tražiti da sve države zastupljene u PIC-u u Bosni i Hercegovini propagiraju principe i pravila državnog demokratskog uređenja, koja važe u njihovim domicijelnim zemljama;

 Delegacija Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prisustvovala sjednici

Koordinacije bošnjačkih vijeća u ZagrebuGeneralni sekretar Vijeća g. Emir Zlatar i član Skupštine Vijeća mr.sci. Anel Ramić iz Bihaća, prisustvovali su sjednici Koordinacije županijskih bošnjakih vijeća R Hrvatske u Zagrebu, kojom je predsjedavao predsjednik Koordinacije Harun Omerbašić.

Sjednici Koordinacije održanoj 12.05.2018. godine prisustvovali su predsjednici županijskih bošnjačkih vijeća. Posebna tema bila je informacija o provedenim aktivnostima po pitanju nastavnog programa bosanskog jezika i kulture, gdje su u svim županijama gdje su oformljena bošnjaka vijeća, održani skupovi i predavanja stručnjaka iz bosanskog jezika, kojima je rukovodio direktor Instituta za jezik iz Sarajeva dr. Adnan Kalajdžija.

Slika iz Zagreba

Generalni sekretar Vijeća upoznao je prisutne sa osnovnim ciljevima i najznačajnijim aktivnostima VKBI od osnivanja do danas. Poseban akcenat stavljen je na potpisani Protokol o međusobnoj saradnji bošnjačkih vijeća iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i od 06.04.2018. godine, Koordinacije bošnjačkih vijeća iz Hrvatske.

Koordinacija je pored predsjednika Omerbašića imenovala i podpredsjednika Koordinacije, kao člana Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, čime je broj članova Ureda od strane organizacija potpisnica upotpunjen.

Generalni sekretar VKBI pozvao je Koordinaciju bošnjačkih vijeća R Hrvatske da dostave experte iz oblasti bosanskog jezika i historije, kako bi se isti kooptirali u odbore koje je Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća uspostavio na svojoj prvoj sjednici održanoj u Novom Pazaru 21.04.2018. godine. Koordinaciji bošnjačkih vijeća R Hrvatske ponuđeno je da bude domaćin Akademije 28.09. ove godine, kojom se obilježava dan povratka bošnjaštvu, o čemu bi se Koordinacija trebala izjasniti u narednih par sedmica.