Održana 20. sjednica Upravnog odbora 11.09.2019.g

 

U prostorijama Vijeća 11.09.2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića, održana je 20. proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća kojoj je u uvodnom dijelu prisustvovao ministar Ministarstva kulture i sporta u Kantonu Sarajevu gosp. Mirvad Kurić.

 

slika 20 sjednica UO

 

Upravni odbor prihvatio je informacije predsjedavajućih savjeta, kao i planove i programe rada onih savjeta koji su ih dostavili.

 

Upravni odbor dao je punu podršku predsjedniku Vijeća i generalnom sekretaru na aktivnostima koje se provode putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, i prijemu nove članice u Ured, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Sjeverne Makedonije, koje će se obaviti na 5. sjednici Ureda koja je zakazana u septembru 2019. godine u Skoplju.

 

Upravni odbor Vijeća prihvatio je ulogu nosioca aktivnosti promocija VIII i IX toma Rječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića, te u tom kontekstu donio je dva seta zaključaka.

 

Upravni odbor donio je zaključak kojim je ovlastio predsjednika Vijeća da imenuje sastav Organizacionog odbora za pripremu i održavanje akademije 22. decembra 2019. godine, kojom će se obilježiti 27 godina od uspostave Vijeća.

 

Upravni odbor podnio je zahtjev predsjedniku Vijeća za sazivanje Skupštine Vijeća, sa prijedlog Dnevnog reda.

 

Na sjednici je generalni sekretar Vijeća informirao prisutne o rezultatima sa sastanka delegacije Vijeća sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Šefikom Džaferovićem koji je održan 10.09.2019. u kabinetu gosp. Džaferovića, gdje je postignuta visoka saglasnost o prezenturanim strateškim projektima i aktivnostima Vijeća.

 

 

Održana 20. proširena sjednica Upravnog odbora VKBI

 

U prostorijama Vijeća 11.09.2019. godine, održana je 20. proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća kojoj je u uvodnom dijelu prisustvovao ministar Ministarstva kulture i sporta u Kantonu Sarajevu gosp. Mirvad Kurić.

slika 20 sjednica UO.jpg

Predsjednik Upravnog odbora Vijeća prof.dr. Enver Imamović i generalni sekretar Vijeća mr.sci Emir Zlatar izrazili su zahvalnost ministru Kuriću na podršci koju je Vijeću pružilo Ministarstvo, kroz finansiranje projektnih aktivnosti u prethodnoj i tekućoj 2019. godini. Prof. Imamović istakao je da je ministar Kurić jedan od rijetkih funkcionera koji je prepoznao značaj i ulogu aktivnosti i projekata koje kontinuirano provodi Vijeće. Prof. Imamović zamolio je ministra Kurića da zahvalnost prenese i predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo gosp. Konakoviću, koji je također finansijski podržao rad i aktivnosti Vijeća, a koji je zbog ranije planiranih obaveza odsutan iz Sarajeva.

Ministar Kurić istakao je opredjeljenje Ministarstva da se u punom kapacitetu realizira podrška projektima Vijeća, koji su, po javnom pozivu, dostavljeni Ministarstvu u 2019. godini. Posebno je istakao značaj i ulogu izrade enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, kao i štampanje publikacije Bosanskih povelja sloboda, koja je završena.

Prof Imamović upoznao je ministra Kurića sa najbitnijim aktivnostima i projektima Vijeća koji se trenutno realiziraju i pozvao ministra Kurića da prisustvuje promociji VIII i IX toma Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, koja će se održati 26. septembra 2019. godine u Bošnjačkom Institutu u Sarajevu.

VKBI je zamolilo ministra Kurića da bude organizatorom i moderatorom radno konsultativnog sastanka sa drugim kantonalnim i Federalnim ministrima kulture, jer očigledno postoji diskomunikacija i nedovoljna informiranost drugih kantonalnih ministarstava, o projektima Vijeća koja imaju kapitalnu nacionalnu važnost i karakter.

Zaključeno je da se saradnja Vijeća i Ministarstva treba intenzivirati u narednom periodu, posebno u kontekstu realizacije projekata koji imaju iznimnu važnost za realizaciju zaokruženja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka, ali i projekata koje imaju integrirajuću ulogu u bosansko-hercegovačkog društvu i državi u cjelini koje Vijeće provodi u saradnji sa Srpskim građanskim vijećem i Hrvatskim narodnim vijećem u BiH.

Sarajevo, 11.09.2019. godine

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gosp. Šefik Džaferović postigli su visok stepen saglasnosti o bitnim pitanjima temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka

 

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjačkog naroda gosp. Šefik Džaferović sa članovima svog kabineta, primio je delegaciju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u sastavu prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća, prof.dr. Enver Imamović, predsjednik Upravnog odbora Vijeća, mr.sci. Emir Zlatar, generalni sekretar, prof.dr. Hilmo Neimarlija, član Upravnog odbora, prof.dr. Dževad Jahić, predsjedavajući Savjeta Vijeća za bosanski jezik i književnost i prof. Mevlidu Serdarević, predsjednicu Savjeta Vijeća za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

slika1 predsjednistvo.jpg

Član Predsjedništva gosp. Džaferović informirao je delegaciju VKBI o aktuelnoj političkoj situaciji, sa posebnim akcentom na proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, i konteksta euro-atlanskih integracija i vladavine prava, koje su strateški interes naše domovine i svih građana, a koje u suštinskim strateškim opredjeljenjima trasiraju dugoročnu poziciju i položaj Bosne i Hercegovine u ovom stoljeću.

slika2 predsjednistvo.jpg

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović iskazao je punu podršku odlukama koje imaju za cilj prijem Bosne i Hercegivine u EU i NATO, što su i opredjeljenja koja su iskazana stavovima Skupštine VKBI.

Predsjednik Vijeća informirao je gosp. Džaferovića o bitnim aktivnostima i projektima Vijeća, sa posebnim akcentom na izradu enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća koje je uspostavljeno od strane VKBI, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Koordinaciji županijskih vijeća u R Hrvatskoj i prijemu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije koje će se obaviti na sjednici Ureda koja je planirana u Skoplju koncem mjeseca septembra ove godine. Prof. Mulabegović informirao je gosp. Džaferovića o aktivnostima koje VKBI, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjački Institut poduzimaju sa podpredsjednikom RS g. Ramizom Salkićem, a koje se odnose na razmatranje statusa i položaja Bošnjaka u RS. Prof. Mulabegović apostrofirao je potrebu za sinergijskim djelovanjem funkcionera na svim nivoima vlasti u BiH, iz reda Bošnjačkog naroda, sa VKBI-om i BZK Preporod, posebno oko kapitalnih projekata kao što su izrada enciklopedijskog Rječnika Bosanskog jezika i Edicije bošnjačke književnosti u 100 knjiga, koji definiraju i zaokružuju temeljne elemente nacionalnog identiteta Bošnjaka u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Prof. Mulabegović istakao je da ova pitanja trebaju biti tačke okupljanja svih bosanskih i bošnjačkih političkih i društvenih snaga, te da rješavanje institucionalnog pitanja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka niti u jednom segmentu ne mogu i ne smiju biti konfrontirani sa onim što jeste društvena raznolikost i uloga države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Delegacija Vijeća nastaviće sa susretima sa svim značajnim političkim strankama bošnjačke i bosanske provenijencije, kako bi definirali najmanji zajednički sadržilac o bitnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine, kao i pozicije i statusnih pitanja Bošnjaka u BiH  ali i u domovinskim zemljama.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gosp. Džaferović istakao je podršku platformi i projektima koje je delegacija VKBI prezentirala, i napomenuo da u ličnom kapacitetu člana Predsjedništva BiH i njegov Kabinet, stoje na raspolaganju u cilju podrške i realizacije prezentiranih projekata i aktivnosti.

Gosp. Džaferović prihvatio je poziv Vijeća, kao nosioca promocije VIII i IX toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, da prisusutvuje promociji i iskaže svoju podršku.

Zajednički je zaključeno da su ovakvi susreti neophodni, te da će biti češći i redovniji u narednom periodu.


Generalni sekretar VKBI u posjeti kod nane Fate Orlović

 

Generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca mr.sci Emir Zlatar obavio je posjetu nani Fati Orlović u Konjević Polju, koja već više od decenije pokušava ostvariti povrat svoje zemlje, na kojoj je na nezakonit način izgrađena pravoslavna crkva.

 

Generalni sekretar prenio je podršku organa Vijeća nani Fati i njenoj pravnoj borbi, u nadi da će ipak temeljno pravo na privatnu svojinu dobiti konačan epilog, uklanjanjem bespravno napravljene crkve.

 

slika nana Fata


VKBI koristi priliku da još jednom pozove rukovodstvo Srpske Pravoslavne crkve kako u Srbiji tako i u Bosni i Hercegovini, nadležne institucije Vlade Republike Srpske i lokalnu vlast u Bratuncu, da na civiliziran način riješe ovo pitanje, te uklone crkvu sa imanja koje pripada nani Fati Orlović.

Primjer kršenja temeljnih ljudskih prava i slobodan u Republici Srpskoj Bošnjacima, najvidljiviji su na primjeru nane Fate Orlović. Na ovom primjeru najjasnije se odslikava suspenzija vladavine prava u RS i Bosni i Hercegovini, ali i nemoć i ne rad OHR-a, koji apsolutno ima mandat i mehanizme da se ovo pitanje riješi.

 

slika potočari.jpg


Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i dalje će pratiti ovaj slučaj i insistirati na njegovom okončanju, kao i opći status i položaj povratnika u RS, posebno u segmentu negiranja bosanskog jezika, a što su sve izrazi sistemskog ponašanja institucija RS-a koje još uvijek, nažalost, provode zamisli velikodržavne politike iz susjedne Srbije.